ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЗАКРІЙНИКІВ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКІНЦЕВОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вікторія Анатоліївна СТОЛЯРОВА

Анотація

У статті окреслено результати прикінцевого етапу педагогічного експерименту. Визначено компоненти, критерії та показники підготовленості майбутніх закрійників швейного виробництва з  використанням комп’ютерних технологій. Встановлено рівні підготовленості: елементарний, помірний, оптимальний. Проведено діагностику щодо визначення рівнів підготовленості майбутніх закрійників швейного виробництва. Представлені узагальнені дані підготовленості майбутніх закрійників швейного виробництва до та після експерименту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СТОЛЯРОВА, В. А. (2018). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЗАКРІЙНИКІВ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКІНЦЕВОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3053
Розділ
Статті
Біографія автора

Вікторія Анатоліївна СТОЛЯРОВА, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

здобувач  кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

Посилання

Висоцька Л. Проектування інформаційно-освітнього середовища. Професійно-технічна освіта. 2017. № 2.

Кобякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. Конструирование одежды с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988. 463 с.

Колосніченко М.В., Зубкова Л.І., Пашкевич К.Л., Полька Т.О., Остапенко Н.В., Васильєва І.В., Колосніченко О.В. Ергономіка і дизайн, Проектування сучасних видів одягу: Навчальний посібник. Київ: НВЦ «Профі, 2014. 386 с.

Камінецький Я.Г., Вачевський М.В., Копельчак М.П., Б.І.Клим, Криницька Л.Я., Кубська Л.І., Сліпчишин Л.В., Субтельна Г.В. Теоретико-методичні засади організації підготовки робітничих кадрів з професій, що користуються попитом на ринку праці : монографія / За ред. Я. Г. Камінецького. Київ: Педагогічна думка, 2013. 256 с.

Квинн В. Прикладная психология. СПб : Питер, 2000. 560 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Словник української мови : [в 11-ти т.] / [ред. кол. І. К. Білодід (гол.) та ін.]. Київ: Наукова думка, 1973. Т. 4. 840 с.

Педагогический словарь / Ред. В. Загвязинский, А. Закирова. М.: Академия, 2008. 352 с.

Богданова І. М. Модульна технологія у професійній підготовці вчителя : монографія / За ред. І. А. Зязюна. Одеса : Учбова книга, 1997. 289 с.