ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина Олександрівна ТКАЧЕНКО

Анотація

У статті зроблено висновок, що на сучасному етапі розвитку початкової освіти та зміни її орієнтирів з педагогіки правильної відповіді на педагогіку амбівалентну, де педагог не тільки навчає, але й створює умови для гармонійного навчання, особливої уваги вимагає підготовка майбутніх учителів початкових класів до здійснення ігрової діяльності з учнями.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧЕНКО, К. О. (2018). ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3054
Розділ
Статті
Біографія автора

Катерина Олександрівна ТКАЧЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти

Посилання

Варій М.Й. Загальна психологія. Навчальний посібник. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 968 c.

Выготский Л.С. Педагогичекая психология. Под. ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика, 1991. 480 с.

Довбня С. Теорія ігрової діяльності як основна вихідна позиція методологічних засад досліджень. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/144

Додаток до листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/nastupnist/recomendazii.doc

Колоцца Д.А. Детские игры, их психологическое и педагогическое значение. Пер. с итал. М.: Моск. кн. изд-во, 1909. 266 с.

Майструк О. Гра як засіб навчання і виховання дітей дошкільного віку URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/24/visnuk_16.pdf

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ : Академвидав, 2008. 432 с.

Рома О. Шість цеглинок в освітньому просторі школи. Методичний посібник. The LEGO Faundation, 2018. 32 c.

Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика: учебник для академического бакалавриата. 4-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2015. 509 с. URL: https://stud.com.ua/46966/psihologiya/rozvitok_igrovoyi_diyalnosti#55

Ткаченко К.О. Комунікативні процеси в професійній діяльності вчителя початкових класів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: Жовтий О.О., 2012. С. 296–302.