ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОГО СКЛАДНИКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євген Олександрович ЛОДАТКО

Анотація

Окреслено професійно значущі аспекти методико-математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Акцентовано увагу на тих аспектах професійної підготовки, що обумовлюються фаховістю викладацького складу випускових кафедр. Зазначено необхідність професійної спрямованості методичної і наукової діяльності викладачів методики математики на тематику, притаманну педагогіці математики.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛОДАТКО, Є. О. (2018). ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОГО СКЛАДНИКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3060
Розділ
Статті
Біографія автора

Євген Олександрович ЛОДАТКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Національна рамка кваліфікацій. Затв. Постановою КМ України від 23 листопада 2011 р. № 1341. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Державний стандарт початкової освіти. Затв. Постановою КМ України від 21 лютого 2018 р. № 87. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti.

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». Затв. Наказом Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 № 1143. URL: https://www.msp.gov.ua/news/15747.html.

Нова українська школа. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola.

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності (2018). Затв. постановою КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМ України від 10 травня 2018 р. № 347). URL: ht-p://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-п.

Лодатко Є.О. Якість початкової освіти у соціокультурному вимірі. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. 2018. 8.2018. 97–106.

Столяр А.А. (1986). Педагогика математики: Учебное пособие для студентов физико-математических факультетов педагогических вузов. Минск: Вышэйшая школа. 414 с.

Класифікатор професій ДК 003:2010. Документ va327609-10; редакція від 30.11.2017. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10.

Лодатко Є.О. Про математичну підготовку сучасного вчителя початкових класів. Початкова школа. 2006. № 1(439). січень. С. 37–41.

Результати ЗНО-2018. Математика (2018). Український центр оцінювання якості освіти. URL: https://zno.testportal.com.ua/stat/2018.

Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2001 «Преподавание в нач. классах общеобразоват. шк.». М.: Просвещение, 1988. 320 с.

Лодатко Є.О. Сучасний вчитель початкової школи – гальмо математичного розвитку учнів. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. 2016. 10.2016. 89–99.

Галузевий стандарт вищої освіти: освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010100 початкове навчання напряму підготовки 0101 педагогічна освіта кваліфікація 3310 вчитель початкової школи / Розроб.: В.І. Бондар, І.М. Шапошнікова, А.П. Каніщенко, С.В. Страшко, Т.І. Тітова, З.Л. Гейхман / Заг. редакція В.І. Бондар. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. 140 с.