ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валерій Іванович СИПЧЕНКО
Вадим Володимирович ТКАЧЕНКО

Анотація

У статті зроблено висновок, що необхідно активно використовувати в навчально-виховному процесі ЗВО здоров`язбережувальні технології, які у свою чергу вимагають наявності у працівників необхідних компетенцій, ключовою з яких є здоров’язбережувальна.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СИПЧЕНКО, В. І., & ТКАЧЕНКО, В. В. (2018). ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3061
Розділ
Статті
Біографії авторів

Валерій Іванович СИПЧЕНКО, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

професор, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи

Вадим Володимирович ТКАЧЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Бойко Т. В. Здоровязберігаючі технології і сучасна система освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. Вип. 108.1. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_12.

Тевкун В. В. Здоров’язбережувальні компетенції – основа професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2014. Вип. 115. С. 227–230. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_115_60.

Кравчук Н. Проблема формування здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх виховатилів дошкільних навчальних закладів у сучасних дослідженнях. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/konferentsiy/3-mizhnarodna-internet-konferentsiia-2015/sektsiia-4/3593-problema-formuvannya-zdorov-yazberezhuvalnoyi-kompetentnosti-u-maybutnikh-vykhovateliv-doshkilnykh-navchalnykh-zakladiv-u-suchasnykh-doslidzhennyakh

Успенська В.М. Здоров'язбережувальна компетентність учителя з основ здоров’я та шляхи її розвитку. Вісник післядипломної освіти. 2010. Вип. 2. С. 140–149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2010_2_19.

Апанасенко Г.Л. Превентивная медицина. Ч. І: Начала валеологии. Медичний всесвіт. 2002. № 1–2. Т. 2. С. 2–24.

Климова В.И. Человек и его здоровье. М.: Знание, 1985. 192 с.