АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тимофій Михайлович ДЕСЯТОВ

Анотація

У статті зазначено, що процес створення Європейського простору вищої освіти наочно показав необхідність концентрації уваги на проблемі забезпечення і покращення якості як одному з ключових завдань.  Доведено, що сучасна європейська практика передбачає розвиток культури якості шляхом впровадження менеджменту якості. Акцентовано увагу на те, що основними інструментами визначення якості виступають оцінювання внутрішнє та зовнішнє. Досліджено, що складність створення механізмів управління якістю полягає не лише в тому, щоб скоординувати розробку концепції на всіх рівнях державного управління, а й у тому, щоб узгодити погляди різних державних відомств. Виділено кілька аспектів, що є особливо важливими при здійсненні реформ управління якістю. Доведено про необхідність адаптації людини до нових умов її життя та роботи, а з іншого боку, відбувається адаптація самої освіти до життя конкретних людей. Проаналізовано характерні риси освітньої системи України, принципи, яким повинна відповідати система менеджменту якості освіти в Україні. Наголошено про необхідність участі стейкхолдерів у системі менеджменту якості вищої педагогічної освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕСЯТОВ, Т. М. (2018). АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3074
Розділ
Статті
Біографія автора

Тимофій Михайлович ДЕСЯТОВ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Посилання

Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів: аналітичні матеріали / [Авшенюк Н. М., Дяченко Л. М., Ковтун К. В., Марусинець М. М., Огієнко О. І., Судима О. В. Постригач Н. О.]. Київ: Центр, 2017. С. 4.

Шлейхер А. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття / Пер. з англ. Г. Лелів. Львів: Літопис, 2018. 296 с.

The system of education in Ukraine: the state and prospects of developments (Razumkov Centre ana-lytical report). Razumkov Centre. National security of defense. 2002. Vol. 4. P. 2–36.

Домбровська С. М. Державні механізми менеджменту якості вищої освіти. Управління. 2013. №2. С. 54–59.

Чміль А.І. Принципи формування системи управління якістю освіти в умовах реформування. Післядипломна освіта в Україні. 2006. №2(9). С.75–76.

Коровкин М.В., Могильницкий С.Б., Чучалин А.И. Система менеджмента качества в вузе. Инженерное образование. 2005. №3. С. 62–73.

Мусієнко І.І. Принципові відмінності системи освіти України від вимог європейського простору вищої освіти. Наукові праці. Державне управління. 2010. Вип. 135. Т.147. С. 28–31.