ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександра Миколаївна ЛИСЕНКО

Анотація

У статті здійснено аналіз ціннісних орієнтацій особистості у психологічній літературі. Наголошено, що  найбільшого значення поняття ціннісних орієнтацій отримали лише у гуманістичній і екзистенціальній психології. Акцентовано увагу на тому, що джерелом цінностей особистості є мораль суспільства. Доведено, що основною передумовою психологічної готовності студента до педагогічної діяльності у системі дошкільної освіти є формування і розвиток у нього ціннісних орієнтацій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛИСЕНКО, О. М. (2018). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3075
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександра Миколаївна ЛИСЕНКО, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної
і спеціальної освіти педагогічного факультету

Посилання

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 720 с.

Фромм Э. Иметь или быть. Москва: Наука, 1990. 317 с.

Маслоу А. Самоактуализация личности и образо-вание [пер. с англ. и общ. ред. Г.А. Балла]. Киев-Донецк : Институт психологии АПН Украины, 1994. 52 с.

Узнадзе Д.Н. Общая психология / Пер. с грузинского Е. Ш. Чомахидзе; под ред. И. В. Имедадзе. Москва: Смысл; Санкт-Петербург: Питер, 2004. 413 c.

Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности Москва: Политиздат, 1986. 223 с.

Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности : диспозиционная концепция / ред. В.А. Ядов ; [2-е расширенное изд]. Москва: ЦСПиМ, 2013. 376 с.