ОСВІТНІЙ САЙТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина Володимирівна ВЛАСЕНКО
Ірина Вікторівна СІТАК
Олена Олександрівна ЧУМАК

Анотація

На основі аналізу джерел з питань використання освітніх сайтів в навчанні сформульовано вимоги до розробки контенту сайту навчального призначення, розглянуто вплив застосування сайтів на формування інформатичних компетентностей студентів закладів вищої технічної освіти, наведено приклад застосування авторського сайту «Диференціальні рівняння» для формування інформатичних компетентностей студентів спеціальності «Комп’ютерні науки»

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВЛАСЕНКО, К. В., СІТАК, І. В., & ЧУМАК, О. О. (2019). ОСВІТНІЙ САЙТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3095
Розділ
Статті
Біографії авторів

Катерина Володимирівна ВЛАСЕНКО, Донбаська державна машинобудівна академія

доктор педагогічних наук, завідувач кафедри вищої математики

Ірина Вікторівна СІТАК, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Рубіжне)

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики та комп’ютерних технологій Інституту хімічних технологій

Олена Олександрівна ЧУМАК, Донбаська національна академія будівництва і архітектури

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної інженерної підготовки

Посилання

Жалдак М. І. Використання комп’ютера в навчальному процесі має бути педагогічно виваженим / М. І. Жлдак // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – №1 – 2013. С. 10–18.

Tryus Y. Cloud technologies in management and educational process of Ukrainian technical universities / Y. Tryus T. Kachala // Informacijni texnologiyi v osviti. – №19 – 2014. – Р. 22–33.

Раков С. А. Проблеми інформатичної освіти в Україні / С. А. Раков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – № 2 – 2010. – С. 34–35.

Зелінський С. С. Формування інформативної компетентності майбутніх інженерів в процесі професійної підготовки : дис….канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Сергій Сергійович Зелінський; ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2016. – 260 с.

Яцько О. М. Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : дис. канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) / Оксана Мирославівна Яцько; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 321 с.

Губар Д. Є. Методика створення і застосування інтерактивних засобів навчання студентів класичного університету аналітичної геометрії : дис….канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) / Дар’я Євгенівна Губар; Донецький національний університет. – Донецьк, 2013. – 374 с.

Ігнатова Н. В. Проблеми та шляхи дистанційного навчання математики / Н. В. Ігнатова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 23. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2005. – С.101–104.

Гофман О. Р. Використання спеціалізованих освітніх інтернет блогів як засіб підвищення інтересу до фізики в учнів сучасної школи / О. Р. Гофман, Н. П. Кушніренко // Вісник Черкаського університету. – №7 – 2018. – C.125–130.

Сітак І. В. Диференціальні рівняння [Електронний ресурс]. / І. В. Сітак, К. В. Власенко / [Веб-сайт]. – Електронні дані. – ІХТ СНУ ім. В. Даля, Рубіжне, 2014. – Режим доступу: http://difur.in.ua/ – Назва з екрана.

Bartolome A. R. Blockchain education: introduction and critical review of the state of the art / A. R. Bartolome, C. Bellver, J. Adell // EDUTEC. Revista Electronicade Tecnologia Educativa. – Num 61 – 2017. – P. 1–14.