ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ОБ’ЄМІВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ У СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ НА РІВНІ СТАНДАРТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ніна Анатоліївна ТАРАСЕНКОВА
Зоя Олексіївна СЕРДЮК

Анотація

Розглянуто особливості організації вивчення об’ємів геометричних тіл на рівні стандарту в курсі геометрії 11 класу (об’єми многогранників, об’єми циліндра і конуса, об’єм кулі). З’ясовано, що вдалий добір практичних й прикладних задач та дидактично виважена організація їх розв’язування сприяють більш ефективному засвоєнню учнями старшої профільної школи матеріалу зі стереометрії.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТАРАСЕНКОВА, Н. А., & СЕРДЮК, З. О. (2019). ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ОБ’ЄМІВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ У СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ НА РІВНІ СТАНДАРТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3102
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ніна Анатоліївна ТАРАСЕНКОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики навчання математики

Зоя Олексіївна СЕРДЮК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики навчання математики

Посилання

Бурда М. І. Геометрія : [підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів; академічний та профільний рівні] / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 304 с.

Бурда М. І. Теоретико-методичні вимоги до змісту шкільних підручників з математики / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2016. – Вип. 17. – С. 32-40.

Компетентнісні контрольні роботи з геометрії для 11 класу: [навч.-метод. посіб.] / Н. А. Тарасенкова, М. І. Бурда, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк; за ред. Н. А. Тарасенкової. – Черкаси: Вид. Чабаненко, 2017. – 24 с.

Сердюк З. О. Формування прийомів розумової діяльності учнів у процесі вивчення математики в школах і класах суспільно-гуманітарного напряму : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»/ Зоя Олексіївна Сердюк. – Черкаси, 2011. – 245 с.

Тарасенкова Н. А. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях лекционно-практической системы обучения математике в школе: дис. ... канд. пед. н. : 13.00.02 / Тарасенкова Нина Анатольевна. – Киев, 1991. – 211с.

Тарасенкова Н. А. Візуальний супровід побудови перерізів многогранників у підручнику / Н. А. Тарасенкова // Science and education a new dimension (Budapest); Chief Honorary Editor N. Tarasenkova. – 2017. – V (59), Issue: 134. – рр. 49-54.

Тарасенкова Н. А. Діалог під час усного розв’язування задач на уроці геометрії / Н. А. Тарасенкова // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Випуск № 8 (341). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмель¬ницького, 2015. – С. 43-49.

Тарасенкова Н.А. Експрес-контроль з геометрії для 11 класу (рівень стандарту): [навч.-метод. посіб.] / Н.А. Тарасенкова, М.І. Бурда, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк; за ред. Н.А. Тарасенкової, М.І. Бурди. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 72 с. Гриф МОН України «Схвалено».

Тарасенкова Н. А. Елементи стереометрії в основній школі: Диференційовані завдання за готовими рисунками для 9 класу. – Хар¬ків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2002. – 80 с.

Тарасенкова Н. А. Задачний підхід до професійно спрямованого навчання математики у профільній школі / Н. А. Тарасенкова, І. В. Лов’янова // Вісник Черкаського університету Серія «Педагогічні науки». – Випуск № 26 (359). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2015. – С. 3–10.

Тарасенкова Н. А. Засоби перевірки математичної компетентності в основній школі / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк // Science and education a new dimension / Chief Honorary Editor: N. Tarasenkova. – ІІІ (26), Issue: 71. – Budapest: SCASPEE, 2015. – P. 21-25.

Тарасенкова Н. Компетентнісний підхід у навчанні математики: теоретичний аспект / Н. Тарасенкова // Математика в рідній школі. – 2016. – № 11 (179). – С. 26-30.

Тарасенкова Н. А. Організація вступного уроку під час вивчення теми «Взаємне розміщення двох площин у просторі» / Н. А. Тарасенкова, З. О. Сердюк // Вісник Черкаського університету : [№ 11 : серія Педагогічні науки]. – Черкаси: вид. від. ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2016. – С. 97-104.

Тарасенкова Н. А. Організація навчання математики у старшій профільній школі : монографія / Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко, І. В. Лов’янова, З. О. Сердюк. – Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко, 2017. – 212 с.

Тарасенкова Н.А. Самостійні та контрольні роботи з геометрії для 11 класу (рівень стандарту): [навч.-метод. посіб.] / Н.А. Тарасенкова, М.І. Бурда, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк; за ред. Н.А. Тарасенкової, М.І. Бурди. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 48 с. Гриф МОН України «Схвалено».