СПРЯМОВАНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталя Петрівна Білоус

Анотація

Обґрунтовано і визначено педагогічні умови успішного формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього перекладача авіаційної галузі. Уточнено, що педагогічні умови формування ПКК майбутніх перекладачів авіаційної галузі – це спеціально створені обставини, що формують педагогічне середовище, у якому існує атмосфера ефективного діалогу викладача і студента, який виникає на основі застосування новітніх педагогічних і лінгвістичних технологій, зорієнтованого на засвоєння майбутніми перекладачами змісту професійної діяльності в галузі цивільної авіації, вироблення вмінь фахової взаємодії.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Білоус, Н. П. (2019). СПРЯМОВАНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3127
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталя Петрівна Білоус, Національний авіаційний університет, м. Київ

старший викладач кафедри англійської філології і перекладу

Посилання

Барановська Л. В. Психологія ділового спілкування : навч. посібник / Л. В. Барановська. – Київ : Вид-во НАУ, 2016. – 283 с.

Бережко О. Л. Модель розвитку технологічної компетентності викладачів іноземної мови авіаційної галузі / О. Л. Бережко // Традиції та новації сучасної освіти в Україні. Психологія і педагогіка. – 2013. – № 3/СХІІІ. – С. 22–25.

Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 7. – 38 с.

Ковтун О. В. Комунікативний підхід в організації мовної освіти авіаційних операторів / О. В. Ковтун // Наука і освіта. – 2011. – № 5. – С. 89–94.

Підручна З. Ф. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / З. Ф. Підручна. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

Пухальська Г. А. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності у майбутніх пілотів цивільної авіації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Г. А. Пухальська ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 12 с.

Семенова А. В. Словник-довідник з професійної педагогіки / А. В. Семенова. – Одеса : Пальміра, 2006. – 272 с.

Стасюк В. Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі «школа – вищий заклад освіти» : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / В. Д. Стасюк. – Одеса, 2003. – 20 с.

Статут НАУ (нова редакція). – Київ : НАУ, 2016. – 58 с.

Baranovska, L., & Glushanytsia, N. (2012). Methodoly of Formation of Foreign Professionally Comunicative Competence of Future Bachelors in Avionics in the Process of Their Professional Preparation. Безпека в авіації та космічні технології, Т. 3, 8.2.19.–8.2.22. Київ

Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication. EMT expert group. – Brussels, January 2009.

Gudmanian, A. G., & Borysenko, N. S. (2010). Fundamental Theories of Intercultural Communication. – Київ : НАУ-ДРУК. – 72 c.