ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тимофій Михайлович Десятов

Анотація

Розглянуто питання підготовки фахівців з дошкільної освіти в Україні. Доведено необхідність поєднання національних і загальноєвропейських стандартів освіти. Наголошено, що провідна ідея підготовки фахівців із дошкільної освіти в Україні відповідно міжкультурної взаємодії ґрунтується на необхідності врахування світових глобалізаційних та інтеграційних процесів розвитку теорії й практики педагогічної освіти, принципів мультикультурності, поліетнізму в поєднанні з тенденціями регіоналізації. Установлено, що акцент у підготовці педагогів усе більше зміщується в сторону поліпшення якості й неперервності педагогічної освіти, посилення професіоналізму, загальної культури фахівців із дошкільної освіти, відповідальності за результати своєї праці. Акцентовано увагу на тому, що більшої уваги варто приділяти професіоналізації відбору осіб для отримання педагогічної освіти, уточненню критеріїв і підвищенню вимог до її здобувачів як на етапі вступу до закладів вищої освіти, так і у процесі навчання в ньому. Виокремлено чинники, які мають пріоритетний вплив на формування професійних компетентностей фахівців у галузі дошкільної освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Десятов, Т. М. (2019). ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3130
Розділ
Статті
Біографія автора

Тимофій Михайлович Десятов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Посилання

Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку : становлення фахівця в умовах навчання : монографія / Г. В. Бєлєнька. – Київ : Світоч, 2006. – 304 с.

Бєлєнька Г. В. Підготовка фахівців для дошкільної галузі : стратегія змін / Г. В. Бєлєнька // Молодий вчений. – 2017. – №3.2 (43.2). – С. 45.

Десятов Т. М. Вища педагогічна освіта України в контексті світових глобалізацій них процесів : порівняльний аналіз : монографія / Т. М. Десятов, І. Т. Лещенко. – Київ : Арт Економі, 2014. – 152 с.

Десятов Т. М. Стратегічні напрями реформування педагогічної освіти і моделей модернізації управління освітою в зарубіжних країнах / Т. М. Десятов // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 12. – С. 51–53.

Десятов Т. М. Модернізація вищої педагогічної освіти з позицій реалізації модульно-діяльнісних програм : зарубіжний досвід / Т. М. Десятов // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (8). – 2014. – № 16. – С. 54.

Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. / Л. П. Загородня, С. А. Титаренко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 319 с.

Івах С. М. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми раннього віку / С. М. Івах // Збірник наукових праць : педагогічні науки. – 2016. – Випуск LXXIV. – С. 123.

Косенко Ю. М. Система професійної підготовки педагогічних кадрів дошкільної освіти в Україні з позиції історико-педагогічного дослідження / Ю. М. Косенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2009. – Випуск 51. – С. 18–19.

Куліш Р. В. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності / Р. В. Куліш. // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2014. – № 1.45 (106). – С. 73.

Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова. – Київ : Освіта, 1996. – 304 с.