РОЗВИТОК САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Володимирівна Дубровіна
Володимир Петрович Семенюк

Анотація

Розглянуто основні напрями формування самоосвітньої компетентності вчителів. Наведено домінантні ознаки самоосвіти. Визначено шляхи й умови формування самоосвітньої компетентності. Виокремлено і схарактеризовано функції самоосвітньої діяльності. Підкреслено основні форми й етапи здійснення самоосвіти. Обґрунтовано інноваційні підходи у підвищенні кваліфікації вчителів з урахуванням пріоритетності самоосвіти. Особливу увагу приділено ролі викладача, пов’язаної з його здібностями організувати систематичне консультування вчителів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дубровіна, І. В., & Семенюк, В. П. (2019). РОЗВИТОК САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3131
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ірина Володимирівна Дубровіна, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної творчості

Володимир Петрович Семенюк, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ

магістрант освітньої програми «Дорадництво», кафедра педагогічної творчості

Посилання

Профессиональные объединения педагогов : методические рекомендации для образовательных учреждений и учителей / [под ред. академика Российской академии образования докт. пед. наук, проф. М. М. Поташника]. – Москва : Педагогическое общество России, 2002. – 144 с.

Березняк Е. С. Важнейшее звено управления школой / Е. С. Березняк. – Киев : Радянська школа, 1981. – 151 с.

Профессиональная деятельность молодого учителя : социально-педагогический аспект / [под. ред. С. Г. Вершловского, Л. Н. Лесохиной]. – Москва : Педагогика, 1982. – 144 с.

Кулюткин Ю. Н. Исследование познавательной деятельности учащихся вечерней школы. Самоорганизация познавательной активности личности как основа готовности к самообразованию. / Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская. – Москва : Педагогика, 1997. − 151 с.

Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н. С. Пряжников. – Москва : Изд-во «Институт практической психологии» ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996. – 256 с.

Пути совершенствования методической работы с педагогическими кадрами в свете требований реформы школы : методические рекомендации. – Киев, 1985. – 88 с.

Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 528 с.

Рувинский Л. Нравственное воспитание личности / Л. Рувинский. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 184 с.

Шамова Т. Активизация учения школьников / Т. Шамова. – Москва : Педагогика, 1982. – 208 с.

Бондаревская Е. В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / Е. В. Бондаревская. – Ростов-на-Дону : Изд-во РГПИ, 2000. – 352 с.