ОБДАРОВАНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лариса Георгіївна Карпова

Анотація

Представлено аналіз дефініції «обдарованість», висвітлено різні підходи до розуміння обдарованості як психологічного феномена. Розкрито сутність поняття обдарованості з погляду функціонального та інтегративного підходів. Дана характеристика змісту обдарованості як складного психологічного явища, яке інтегрує високий рівень здібностей, мотивацію до діяльності, рівень інтелекту, творчість. Виділено основні критерії класифікації видів обдарованості і представлено детальну характеристика цих видів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Карпова, Л. Г. (2019). ОБДАРОВАНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3132
Розділ
Статті
Біографія автора

Лариса Георгіївна Карпова, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри прикладної психології

Посилання

Шулигіна Р. А. Обдаровані діти в освітньому просторі сучасного навчального закладу / Р. А. Шулигіна // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – № 3. – С. 56–59.

Штерн В. Умственная одаренность. Психологические методы измерения умственной одаренности в их применении к детям школьного возраста / В. Штерн. – Санкт-Петербург : СОЮЗ, 2006. – С. 45–57.

Савенков А. И. Современные концепции одаренности / А. И. Савенков // Обдарована дитина. – 2001. – № 6. – С. 2–10.

Рензулли Дж. С. Модель обогащающего школьного обучения : практическая программа стимулирования одаренности детей / Дж. С. Рензулли, С. М. Рис // Основные современные концепции творчества и одаренности. – Москва : Молодая гвардия, 1992. – С. 214–242.

Доман Г. Гармоничное развитие ребенка : монография / Г. Доман. – Москва : Аквариум, 1996. – 448 с.

Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / под ред. С. Волощук. – Київ : Інформаційні системи, 2011. – Вип. 5. – 352 с.

Психология одаренности детей и подростков / под ред. Н. С. Лейтеса. – Москва : Академия, 1996. – 416 с.

Загребельна О. О. Дослідження проявів інтелектуальної та творчої обдарованості : теоретичний аналіз / О. О. Загребельна // Обдарована дитина. – 2008. – № 8. – С. 63–67.

Моляко В. А. Творчий потенціал людини як психологічна проблема / В. А. Моляко // Обдарована дитина. – 2005. – № 6. – С. 2–9.

Лейтес Н. С. Ранние проявления одаренности / Н. С. Лейтес // Вопросы психологии. – 1988. – № 4. – C. 98–107.

Щорс В. В. Як не помилитися у виявленні ранньої обдарованості дитини / В. В. Щорс // Обдарована дитина. – 2007. – № 3. – С. 53–62.

Кульчицька О. І. Соціальне середовище у розвитку обдарованості / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина. – 2004. – № 8. – С. 2–9.