ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лідія Валентинівна Кондрашова

Анотація

Розглянуто проблему педагогічних умов підвищення  ефективності управління підготовкою студентів університету до самоосвітньої діяльності. Конкретизовано основні поняття, сутнісні характеристики компетентнісно-креативного і змістово-процесуального підходів до управління підготовкою до самоосвітньої діяльністю, їх узаємодії в забезпеченні ефективності управління самоосвітньої діяльністю студентів у системі сучасної університетської освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кондрашова, Л. В. (2019). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3134
Розділ
Статті
Біографія автора

Лідія Валентинівна Кондрашова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Коротков Э. Система комплексной оценки качества образования специалистов / Э. Коротков // Высшее образование в России. – 1995. – № 2. – С. 71–75.

Кондрашова Л. В. Педагогика высшей школы : проблемы, поиски, решения / Л. В. Кондрашова. – Кривой Рог, 2014. – 399 с.

Гершунский Б. С. Концепция самореализации личности в системе образования ценностей и целей образования / Б. С. Гершунский // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 3–7.

Конев В. А. Социальная философия : учебное пособие [для студентов гуманитарных специальностей] / Владимир Александрович Конев. – Самара : Изд во «Самарский университет», 2006. – 287 с.

Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении / Василий Васильевич Давыдов. – Москва, 1972.

Кондрашова Л. В. Управління підготовкою студентів університету до самоосвітньої діяльності / Л. В. Кондрашова // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. –Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – Випуск № 8 . – С. 92–97.

Кондрашова Л. В. Управління навчальною і виховною діяльністю у ВНЗ : навч. пос. / Л. В. Кондрашова, М. М. Кондрашов. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – 226 с.

Кондрашова Л. В. Оптимизация управленческого аспекта в стратегии подготовки будущих учителей к успешному обучению учащихся общеобразовательной школы / Л. В. Кондрашова // Теория и практика психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета: сборник с научни доклади / Първа книга / Том Втори / Л. В. Кондрашова, Н. Н. Кондрашов. – Габрово : Изд-во «ЕКС-ПРЕС», 2016. – С. 38–43.

Кондрашова Л. Концептуальна модель технології підготовки до професійної діяльності в системі дидактичної взаємодії «викладач – студенти» / Л. Кондрашова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 107 (1). – С. 11–20. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_107%281%29__4

Кондрашова Л. В. Морально-психологічна готовність студента до вчительської діяльності / Л. В. Кондрашова. – Київ : Вища школа, 1987. – 187 с.