ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ: ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПІДХОДИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Володимирівна Махиня

Анотація

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури і нормативно-правових джерел виявлено особливості інклюзії та її похідних понять в українському та європейському науковому дискурсі. Розглянуто термінологічні підходи до визначень соціальної інклюзії та соціальної ексклюзії. Умотивовано визначну роль саме освіти дорослих у запобіганні соціальному відчуженню осіб з інвалідністю та інших категорійних громадян. Окреслено основні шляхи подолання соціальної ексклюзії в суспільстві.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Махиня, Н. В. (2019). ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ: ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПІДХОДИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3136
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Володимирівна Махиня, Черкаський державний технологічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Акіліна О. Соціальне відторгнення: європейський досвід та українські реалії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2015/ 11/blog-post_25.html (20. 06. 2017).

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей. – Київ : Університет «Україна», 2011. – 470 с.

Концепція освіти дорослих в Україні / укл. : Лук’янова Л. Б. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2011. – 24 с.

Кучина К. Соціальне залучення дорослих людей з інвалідністю через освітню інклюзію / К. Кучина // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – № 1 (18). – Мелітополь, МДПУ : 2017. – С. 205–211.

Ліхоносова Г. Місце феномену соціального відторгнення в сучасних соціально-економічних трансформаціях / Г. Ліхоносова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 2 (1). – С. 48–53.

Лук’янова Л. Освіта дорослих : короткий термінологічний словник / авт.-упор. Л. Лук’янова, О. Аніщенко. – Київ ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 108 с.

Національна доповідь : людський розвиток 2011 р. «Україна : на шляху до соціального залучення» / за ред. Е. Лібанової. – Київ : ПРООН в Україні, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. – 124 с.

Основы андрагогики : учебное пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / под. ред. И. Колесниковой. – Москва : ACADEMA, 2007. – 120 с.

Прийма С. Освіта дорослих як ефективний механізм соціального залучення / С. Прийма // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи. – 2014. – Вип. 2. – С. 68–79.

Саламанкская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями : доступ и качество (Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.). – Киев, 2000. – 21 с.

Шевцова Е. Специфика образования взрослых инвалидов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cprsob.ru/load/17-1-0-77 (20. 06. 2017).