МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталя Петрівна Білоус

Анотація

Обґрунтовано та визначено методичні засади формування професійно- комунікативної компетентності майбутніх перекладачів авіаційної галузі. Наголошено, що професійно-комунікативна компетентність сприятиме ефективному виконанню функцій перекладача авіаційної галузі. Розроблено та обґрунтовано структурно-функціональну модель формування професійно-комунікативної компетентності, яка складається з цільового, методологічного, змістово-процесуального і оцінно-результативного блоків. Представлено результати дослідження методичних засад формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього перекладача авіаційної галузі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Білоус, Н. П. (2019). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3167
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталя Петрівна Білоус, Національний авіаційний університет, м. Київ

старший викладач кафедри англійської філології і перекладу

Посилання

Ковтун О. В. Комунікативний підхід в організації мовної освіти авіаційних операторів / О. В. Ковтун // Наука і освіта. - 2011. - № 5. - С. 89-94.

Підручна З. Ф. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів : автореф. дис. ^ канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / З. Ф. Підручна. - Тернопіль, 2008. - 20 с.

Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication // EMT expert group. Brussels, January 2009.

Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication // EMT expert group. Brussels, January 2009.

Gudmanian A. G. Fundamental Theories of Intercultural Communication / Artur G. Gudmanian, Natalia S. Borysenko. Kyiv: НАУ-ДРУК, 2010.

Пухальська Г. А. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності у майбутніх пілотів цивільної авіації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Г. А. Пухальська ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2011. - 22 с.

Семенова А. В. Словник-довідник з професійної педагогіки / А. В. Семенова. - Одеса : Пальміра, 2006. - 272 с.

Стасюк В. Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі «школа

- вищий заклад освіти» : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / В. Д. Стасюк. - Одеса, 2003. - 20 с.

Статут НАУ (нова редакція). - Київ : НАУ, 2016. - 58 с.

Baranovska, L., & Glushanytsia, N. (2012). Methodoly of Formation of Foreign Professionally Comunicative Competence of Future Bachelors in Avionics in the Process of Their Professional Preparation. Безпека в авіації та космічні технології, Т. 3, 8.2.19.-8.2.22.