ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ MASTER OF LOGIC ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ЕКСПЕДИЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Костянтин Миколайович Любченко

Анотація

Розглянуто методичні основи навчання різним способам розв’язування задачі формування складу експедиції (і подібних задач) учнями та студентами, що навчаються за освітніми програмами, які передбачають підготовку фахівців у галузі інформаційних технологій. Описано застосування авторської інструментально-контролюючої програми Master of Logic для розв'язування зазначеної задачі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Любченко, К. М. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ MASTER OF LOGIC ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ЕКСПЕДИЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3172
Розділ
Статті
Біографія автора

Костянтин Миколайович Любченко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень

Посилання

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-H

Любченко К. М. Використання програми Master of Logic для розв'язування задачі складання розкладу / К. М. Любченко // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск IV. - Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. - С. 177-182.

Master of Logic [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lkn.univer.cherkassy.ua/

Белоусов А. И., Ткачев С. Б. Дискретная математика: Учеб. для вузов / Под ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко. - 3-е изд., стереотип. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. - 744 с.

Игошин В. И. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Игошин. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 448 с.

Міхайленко В. М., Федоренко Н.Д., Демченко В.В. Дискретна математика // Підручник / МОН України. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003 - 319 с.

Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. - К.: Видавнича група BHV, 2007. - 368 с.

Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов: Учебник для вузов. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 384 е.: ил. - (Серия «Учебник для вузов»).

Прийма С. М. Математична логіка і теорія алгоритмів: Навчальний посібник - Мелітополь: ТОВ „Видавничий будинок ММД”, 2008. - 134 с.

Любченко К. М., Триус Ю. В. Елементи математичної логіки з комп’ютерною підтримкою / Посібник для вчителів: Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2004. - 88 с.

Римський Ю. С. Логічні основи інформатики: Навч. посіб. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. - 286 с.