ІНОЗЕМНА МОВА ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТУРИСТИЧНИХ КАДРІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Веніамінівна Некоз

Анотація

Проаналізовано світові тенденції розвитку туристичної галузі на сучасному етапі. Визначено місце України в цьому розвитку. Указано на недостатньо високий розвиток туризму в Україні та на причини, що впливають на цей розвиток. Визначено, що однією з причин є недостатня підготовка туристичних кадрів. Підкреслено, що одним із важливих шляхів удосконалення професійної туристичної освіти є вивчення іноземної мови не тільки як засобу спілкування, а й як джерела культури, традицій та особливостей тої чи тої спільноти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Некоз, І. В. (2019). ІНОЗЕМНА МОВА ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТУРИСТИЧНИХ КАДРІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3174
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Веніамінівна Некоз, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Туризм і відпочинок в Україні - 2012 : мрії та реальність. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rb.com.ua/(10.03.2013)

Сайт Всесвітньої туристичної організації World Tourism Organization UNWTO [Електронний

ресурс]. - Режим доступу : http://www2.unwto.org/annual-reports

World Travel & Tourism Council (WTTC). Retrieved from https://www.wttc.org/.

Звіт Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://edclub.com.ua/tegy/vsesvitniy-ekonomichnyy-forum

Волкова А. Ю. Професійно-практична підготовка майбутніх фахівців туристичного профілю як проблема порівняльної педагогіки / А. Ю. Волкова // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - 2011. - № 2.

Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. українського видання С. Ю. Ніколаєва]. - Київ : Ленвіт, 2003. - 273 с.

Burger, S. (1997). «Late, late immersion» : Discipline-based second language teaching at the University of Ottawa / Burger S., Wesche M., Migneron M. // Johnson & Swain (eds.). - P. 65-84.

Cloud, N. (2009). Literacy Instruction for English Language Learners / Cloud Nancy, Genesee Fred, Hamayan Else. - Portsmouth: Heinemann, 32 p.

Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ / Г. В. Барабанова. - Київ : ІНКОС, 2005. - 101 с.

Крат О. І. Компоненти системи навчання іноземної мови професійного спрямування через зміст професійної діяльності / О. І. Крат // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. - Серія «Педагогіка і психологія». - 2011. - № 2 (2). - С. 69-74.