ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Володимирівна Припотень

Анотація

Розкрито теоретичні аспекти управління міжнародною проектною діяльністю в умовах нової української школи. Висвітлено широкий діапазон значень і трактувань проектного методу в науковій літературі. Підкреслено, що запровадження проектної діяльності в закладах освіти змінюють підходи до навчання, виховання й допомагають знайти ефективні шляхи управління закладом освіти в цілому. Виявлено, що цінність методу проектів, в умовах Нової української школи полягає у сприянні розвитку ініціативи, самостійності, умінню планувати свою діяльність і враховувати спільні інтереси учасників проекту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Припотень, О. В. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3176
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Володимирівна Припотень, Таращанський навчально-виховний комплекс «Гімназія «Ерудит» - загальноосвітня школа І ст.» Таращанської районної ради, Київської області

Директор

Посилання

Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Р. Арчибальд [пер. с англ. Мамонтова Е. В.; под ред. Баженова А. Д., Арефьева А. О]. - Москва : Компания АйТи ; ДМК Пресс, 2004. - 472 с.

Чобітько М. Педагогічне проектування в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки / М. Чобітько // Освіта і управління. - 2004. - Т. 7. - № 2. - С. 121-126.

Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. - Київ : А.С.К., 2001. - 256 с.

Г ончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Г ончаренко. - Київ : Либідь, 1997. - 376 с.

Керівництво з основ проектного менеджменту : довідник / під ред. В. Р. Дункан. Пер. с англ. - Київ : Віпол, 1999. - 198 с.

Михайловська О. В. Операційний менеджмент / О. В. Михайловська // Управління проектами : навчально-методичний посібник для самостійного вивч. дисципліни. - Київ : Кондор, 2008. - 550 с.

Леонтьєв А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. - [2-е изд.]. - Москва : Изд-во Политические материалы. 1977. - 304 с.

Пархоменко Е. Н. Профессиональное самоопределение учащихся 5-7 классов в процессе творческой проектной деятельности : автореф. ^ канд. пед. наук : 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования / Е. Н. Пархоменко. - Брянск : БГПУ, 2001. - 18 с.

Управління проектами [Електронний ресурс] / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська. - Режим доступу : www.URL:http://library.if.ua/book/96/6586.html.

Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. - Москва : Педагогика- Пресс, 1996. - 360 с.

Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся : практическое пособие [для работников общеобразовательных учреждений] / И. С. Сергеев. - Москва : Аркти, 2004. - 250 с. Вікіпедія Ukr.net Київ : Український Інтернет холдинг ТОВ «Укрнет», 1998-2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki