МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вікторія Володимирівна Субота
Ярослав Іванович Олексієнко

Анотація

Висвітлено деякі проблеми системи фізичного виховання студентів закладів вищої освіти України. Розглянуто шляхи модернізації та впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес із фізичного виховання. Проаналізовано можливість упровадження в український освітній простір елементів фізичного виховання розвинутих країн світу. Обґрунтовано важливість модернізації існуючої системи фізичного виховання в Україні з урахуванням вітчизняного і світового досвіду.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Субота, В. В., & Олексієнко, Я. І. (2019). МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3178
Розділ
Статті
Біографії авторів

Вікторія Володимирівна Субота, Черкаський державний технологічний університет

старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я людини

Ярослав Іванович Олексієнко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

Посилання

Трачук С. В. Моделювання режимів рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … кандидата наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. В. Трачук. – Київ, 2011. – 20 с.

Мунтян В. С. Фізичне виховання у контексті положень нового Закону України «Про вищу освіту» / В. С. Мунтян, В. І. Пліско // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2014. – Вип. 118, Т. 1. – С. 222–226.

Долгова Н. О. Новітні технології організації фізичного виховання : досвід Польщі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elkniga.info/book_372_glava_10.html

Грибан Г. П. Проблеми фізичного виховання в умовах євроінтеграції / Г. П. Грибан // Буковинський науковий спортивний вісник. – Вип. 3. – Чернівці, 2007. – С. 6–10.

Столяров Г. С. Статистика охорони здоров’я : підручник / Г. С. Столяров, Ю. В. Вороненко, М. В. Голубчиков. – Київ : КНЕУ, 2002. – 230 с.

Горбунов С. А. Реализация инновационных подходов в системе физического воспитания / С. А. Горбунов, С. С. Горбунов // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 5. – С. 33–35.

Сватьєв А. Аналіз стану вищої фізкультурно-спортивної освіти у країнах західної Європи та азіатсько-тихоокеанського регіону / А. Сватьєв // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – № 2 (13). – 2014. – С. 84–88.

Попрошаєв О. Фізичне виховання в контексті інтеграції в загальноєвропейський освітній / О. Попрошаєв, О. Білик, М. Островський // Спортивна наука України, 2015. – № 2 (66). – С. 36–43.

Корягін В. Інформаційна інтерпретація устрію фізичного виховання й системи контролю в освітніх установах / В. Корягін, О. Блавт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11642

Нікітенко С. Актуальні проблеми вдосконалення професійно орієнтованої підготовки студентів засобами фізичної культури та спорту / С. Нікітенко, І. Козак, Р. Кичма, І. Тимкович // Молода спортивна наука України. – Т. 2. – 2015. – С. 181–187.

Головатенко О. М. Фізичне виховання студентів ВНЗ України в умовах євроінтеграції. Проблеми та перспективи / О. М. Головатенко, М. І. Зуєнко, Я. І. Олексієнко // Вісник Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. – № 4. – Черкаси, 2017. – С. 56–62.