ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ QR-КОДІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина Миколаївна Стома

Анотація

Запропоновано застосування технології BYOD для підготовки майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей на основі QR-кодів. Зроблено аналіз літературних джерел щодо впровадження технології BYOD в освітнє середовище. Наведено приклад застосування такої технології для розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей під час тестового контролю знань із дисципліни «Загальна фізика» (тема «Кінематика»), яка базується на застосуванні QR-кодів. Описано етапи створення тестів у програмному продукті ISpring. Подано результати тестування студентів майбутніх учителів фізики, хімії, математики. установлено, що завдяки такому тестуванню можна відслідковувати типові помилки студентів, рівень навчальних досягнень, продемонструвати студентам, як можна застосовувати інформаційні технології в умовах технології BYOD. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Стома, В. М. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ QR-КОДІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3179
Розділ
Статті
Біографія автора

Валентина Миколаївна Стома, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

аспірантка кафедри інформатики

Посилання

Бугайчук К. Л. Використання QR кодів у навчальному процесі вищих навчальних закладів : матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції [«Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2012)»], (м. Харків, 15–17 травня 2012,). – Харків, 2012. – С. 42.

Єпік М. О. Перспективи реалізації нових інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті. [Електронний ресурс] / М. О. Єпік // Донецький національний університет. – Режим доступу : http://pit.hntu.com.ua/media/pdf/48.pdf

Житєньова Н. В. Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах [Електронний ресурс] / Н. В. Житєньова // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2016. – № 2. – С. 170–178. – Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/15191/1/ Zhytienova_E_Ser.pdf.

Золотарьова І. О. Застосування мобільного навчання в системі освіти / І. О.Золотарьова, А. М. Труш // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 4. – С. 147–150. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_4_32.

Кухаренко В. С Тенденції розвитку електронної освіти в 2015 р. [Електронний ресурс] / В. С. Кухаренко // Освітня політика. Портал громадських експертів. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/analytics/438-tendentsijirozvitku-elektronnoji-osviti-v-2015-r

Сервіси для створення інтерактивних вікторин Kahoot! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kahoot.it.

Скрипка Г. В. Використання підходу BYOD у вивченні предметів освітньої галузі «Технології» [Електронний ресурс] / Г. В. Скрипка. – Режим доступу : http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/688-2/.

BYOD Infographic [Електронний ресурс] / ESET/ – Режим доступу : https://eset.co.th/about-eset/press-center/article/byod-infographic-for-security-its-not-a-pretty-picture/

Evans D. What is BYOD and why is it important? / TechRadar / The home of technology. Retrieved from http://www.techradar.com/news/computing/what-is-byod-and-why-is-it-important--1175088

iSpring Pro. Retrieved from https://www.ispring.ru/products.

Mentimeter. Retrieved from https://www.mentimeter.com/.

What is Mobile Learning? Retrieved from http://archive.excellencegateway.org.uk/page.aspx?o=135556