ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ВНУТРІШКІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ (друга половина ХХ століття)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Богданівна Чубінська

Анотація

Розглянуто основні підходи до класифікації методів внутрішкільного управління у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття. Доведено, що вони визначалися метою управління, об’єктивними законами діяльності директора і змістом роботи школи як об’єкта управління; спрямованістю методів управління на суб’єкт управління (учителів, учнів, батьків, технічний персонал, громадськість); сукупністю операцій процесу управління, що охоплюють способи і прийоми керівного впливу. Їх критеріями слугували: цілі управління, механізми впливу, тривалість управлінської дії, стиль управління та функції управління.


##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Чубінська, Н. Б. (2019). ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ВНУТРІШКІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ (друга половина ХХ століття). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3182
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Богданівна Чубінська, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

аспірантка кафедри педагогіки та методики початкової освіти

Посилання

Березняк Є. Реалізація принципу демократизації в управлінській діяльності директора школи : метод. посібник [для керівників школи] / Є. Березняк. – Київ : ІСДО, 1996. – 64 с.

Гуменюк В. Організація інформаційної системи управління навчально-виховним процесом / В. Гуменюк // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3. – № 2. – С. 48–56.

Єльникова Г. Закономірності управління загальною середньою освітою в Україні / Г. Єльникова // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 13–16.

Островерхова Н. Ефективність управління загальноосвітньою школою : соціально-педагогічний аспект / Н. Островерхова, Н. Даниленко. – Київ : Школяр, 1995. – 304 с.

Паначин Ф. Г. Проблемы научного управления системой просвещения / Ф. Г. Паначин // Советская педагогика. – 1971. – № 5. – С. 28–35.

Пікельна В. Управління школою / В. Пікельна, О. Удод. – Дніпропетровськ, 1998. – 284 с.

Попов Г. Х. Проблемы теории управления / Г. Х. Попов. – Москва, 1971. – 146 с.

Рум’янцева Д. Деякі питання керівництва виховною роботою в школі / Д. Рум’янцева // Радянська школа. – 1978. – № 11. – С. 76–80.

Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28–30 жовт. 1998 р.) / Міністерство освіти України ; АПН України [та ін.] ; за ред. В. П. Андрущенка [та ін.]. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 335 с.

Шакуров Р. Х. Про структуру функцій управління педагогічним колективом / Р. Х. Шакуров // Радянська школа. – 1974. – № 4. – С. 22–30.