АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ДІЯЛЬНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина Павлівна Шпак

Анотація

Проаналізовано можливості впровадження ідей дидактичної системи В. Сухомлинського в умовах реалізації Концепції «Нової української школи»: забезпечення органічного взаємозв’язку навчання й розвит­ку дітей; утвердження гуманістичних  культуротворчих функцій освіти, що повинна стати засобом звеличення особистості; цілеспрямований розвиток позитивної мотивації учіння; розкриття шляхів оволодіння школярами повноцінною освітньою діяльністю; широке залучення національної культури, особливо мистецтва; стимулювання учнівського самопізнання, самовиховання і  самонавчання. Увагу читачів акцентовано на принципах реалізації цієї системи, а також на основних знахідках, що покладені в основу педагогіки співробітництва в умовах реформування початкової освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шпак, В. П. (2019). АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ДІЯЛЬНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3183
Розділ
Статті
Біографія автора

Валентина Павлівна Шпак, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти

Посилання

Антология педагогической мысли Украинской ССР / под ред. Н. П. Калиниченко. – Москва : Педагогика, 1988. – С. 442–457.

Барабаш В. П. Народна дидактика у системі вихо¬вання В. О. Сухомлинського / В. П. Барабаш, О. П. Бамбуркін // Початкова школа. – 1994. – № 9/10. – С. 36–38.

Все начинается с учителя / под ред. З. И. Равкина. – Москва : Просвеще¬ние,1983. – С. 158–169.

Концепція «Нова українська школа». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

Лебедев П. А. Думы павлышского педагога / П. А. Лебедев // Начальная школа. – 1988. – № 9. – С. 71–75.

Нова українська школа : порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. – Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с.

Родчанин Е. Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об иде¬алах В. А. Сухомлинского / Е. Г. Родчанин, И. А. Зязюн. – Москва : Педагогика, 1991. – 112 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Г. К. Селевко. – Москва : Народное образование, 1998. – 256 с.

Соловейчик С. Василий Александрович Сухомлинский / С. Соловейчик // Начальная школа. – 1978. – № 9. – С. 76–79.

Шпак В. П. Управлінська компетентність директора школи в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / В. П. Шпак, Н. А. Тарасенкова // Вісник Черкаського університету. Серія : «Педагогічні науки». – Випуск 209. – Ч. ІІ. – Черкаси, 2011. – С. 3–8.

Шпак В. П. Значення джерельної бази в методології історико-педагогічного дослідження / В. П. Шпак // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – С. 766−771.