АНДРАГОГІЧНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ (КІНЕЦЬ ХІХ-ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Ігорівна КОВАЛИШИН

Анотація

У статті досліджено підтримку Науковим товариством ім. Шевченка освіти та просвіти для молоді Галичини в кінці ХІХ – першій третині ХХ ст.. Проаналізовано вплив Наукового товариства ім. Шевченка на організацію освітніх наукових курсів, заснованих для української
молоді Галичини і цілої України. Показано внесок членів Наукового товариства ім. Шевченка для розвитку освітнього осередку. Простежено
шлях побудови Науковим товариством ім. Шевченка освітніх курсів від 1904 р. до взаємодії Наукового товариства ім. Шевченка з Товариством прихильників української літератури, науки і штуки. Зосереджено увагу на організаційно-функціональній та педагогічній діяльності Товариства українських наукових викладів ім. П. Могили, активності його співробітників та членів, зв'язку ініціативи з Науковим товариством ім. Шевченка. Метою даної співпраці була організації освітньо-наукових курсів у Львові, які впливали на освіту, просвіту дорослих Галичини та України загалом. Простежений внесок курсів Товариства українських наукових викладів ім. П. Могили для розвитку педагогічної думки у Галичині, окремо відзначено роль членів Наукового товариства ім. Шевченка для розвитку даної галузі. Відокремлений взаємозв’язок НТШ, товариства «Просвіта” та Товариства українських наукових викладів ім. П. Могили для утворення у майбутньому Українського таємного університету у Львові. Зроблено висновки, що цілеспрямована та систематична участь Наукового товариства ім. Шевченка у розвитку освітніх курсів здійснювалася на андрагогічних засадах діяльності

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОВАЛИШИН, О. І. (2019). АНДРАГОГІЧНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ (КІНЕЦЬ ХІХ-ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3454
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Ігорівна КОВАЛИШИН, Львівський національний університет ім. І. Франка

асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Посилання

Герцюк Д. Товариство українських наукових

викладів імені Петра Могили у Львові: історикопедагогічні аспекти діяльності (1908–1939 рр.).

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w

Częstochowie. Pedagogika / Pod. red. K. Rędzińskiego, M. Łapota. Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014. T. XXIII. S. 367-377.

Кревецький І. Вільні університети. Літературнонауковий вісник. 1904. Т. 27. С. 97-101.

Грушевський М. Українсько-руські наукові курси.

Літературно-науковий вісник. 1904. Т. 27. С.102-113.

Товариство Українських наукових викладів ім. Петра Могили. Протоколи засідань Товариства українських наукових викладів ім. Петра Могили (1906–1939 рр.). Упоряд. і тлумач Б. Горбовий. Львів: Тріада плюс, 2012. 326с.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 309. Спр. 261. Арк. 35

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 736. Спр. 4. Арк. 1–18.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 736. Спр. 11. Арк. 3–4.