ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ В ЗАКАРПАТТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марія Тарасівна ЧЕРЕПАНЯ

Анотація

Процес формування професійної компетентності управлінського та педагогічного персоналу інтернатних закладів у Закарпатті першої половини ХХ століття відбувався паралельно з процесом становлення закладів інтернатного типу. Залежність від територіального підпорядкування зумовила послідовність етапів у цьому процесі: створення нормативноправової бази для функціонування державних
закладів інтернатного типу (І етап); удосконалення системи освітньо-виховної роботи у закладах інтернатного типу (ІІ етап); поширення
впливу на розвиток інтернатної освіти релігійних та громадських організацій (ІІІ етап).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЧЕРЕПАНЯ, М. Т. (2019). ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ В ЗАКАРПАТТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3458
Розділ
Статті
Біографія автора

Марія Тарасівна ЧЕРЕПАНЯ, Мукачівський державний університет

асистент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

Посилання

Révai Nagy lexikona. Az ismeretek enciklpédiája. Huszonegy kötetben. ІХ kötet. Великий лексикон Ревая. Енциклопедія знань. У двадцяти одному томах. Том ІХ. Budapest, Révai testvérek irodalmi intézet részvénytársaság, 1913. 810 old.

1901. évi VIII. Törvénycikk az állami gyermekmenhelyekről. Закон VIII від 1901 р. Про державні дитячі притулки. URL: https://net.jogtar.hu/ezer-evtorveny?docid=90100008

1901. évi ХХІ. Törvénycikk a közsegélyre szoruló 7 éven felüli gyermekek gondozásáról. Закон ХХІ від 1901 р. Про дітей 7-річного віку, що потребують державної допомоги. URL: https://net.jogtar.hu /ezer-ev-torveny?docid=901000211/1918

Sb. ZÁKON Národního výboru československého ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého. Закон 11 Народного комітету Чехословаччини від 28 жовтня 1918 р. «Про створення окремої держави Чехословаччини» . URL: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/11-18.html

Zákon 256 ze dne 30. června 1921o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských / Про захист дітей-сиріт та дітей народжених поза шлюбом. URL: https://www.beck-online.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrvgywta

Zákon 56 ze dne 28. Března 1928 o osvojení. Про всиновлення. URL: https://www.beckonline.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=onrf6mjzgi4f6njwfuza&groupIndex=0&rowIndex=0#

Vládní nařízení ze dne 14. Března 1930, jímž se provádí zákon o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských / Про державний захист дітейсиріт та дітей, народжених поза шлюбом. URL: https://www.beck-online.cz bo/chapterviewdocument.Seam?documentId=onrf6

mjzgmyf6mrzfuya#

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО),

Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1929-1930 рр.), оп. 3, спр. 844 (Статут вчительської спілки глухонімих та переписка з Міністерством Освіти Чехословаччини про його утвердження). 16 арк.

ДАЗО, Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м.Ужгород, 1930–1931 рр.), оп. 2, спр. 1838 (Кваліфікаційні листи вчителів державного приюту в Севлюші). 8 арк.