ДОЗВІЛЛЯ ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вадим Володимирович ТКАЧЕНКО
Катерина Олександрівна ТКАЧЕНКО

Анотація

У статті обґрунтовано висновок, що дозвілля, це вид діяльності, яка включає в себе як соціальну так и культурну сфери діяльності людини, а це в свою чергу відкриває значні можливості для оновлення, збагачення та актуалізації соціальної ролі дозвілля та створює нові можливості для виховної, пізнавальної, розвиваючої діяльності її суб’єктів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧЕНКО, В. В., & ТКАЧЕНКО, К. О. (2019). ДОЗВІЛЛЯ ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3460
Розділ
Статті
Біографії авторів

Вадим Володимирович ТКАЧЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічних наук, освітнього
і соціокультурного менеджменту

Катерина Олександрівна ТКАЧЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти

Посилання

Бочлюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 208 c.

Оленіна О.Ю. Концепція підготовки менеджерів соціокультурної діяльності в умовах формування суспільства знань. Культура України. 2013. Вип. 42(2). С. 41–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_42%282%29__11

Філімонов С. Аналіз понять "дозвілля" в сучасній науковій літературі. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. 2013. Вип. 121(2). С. 188–192. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_121%282% 29__47

Кочубей Н.В. Соціокультурна діяльність: навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2015. 122 с.

Лисакова І.В. Соціальна педагогіка та педагогіка дозвілля в підготовці менеджерів соціокультурної діяльності. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки: Науковий журнал. 2012.

№ 4. С.139–142.

Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2005. 408 c.