НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ–ІНОЗЕМЦІВ НАУКОВОМУ СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОВИ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Дмитрівна ОРЛОВА
Наталія Миколаївна КОРНОДУДОВА

Анотація

Роботу присвячено розвиткові математичної мови у курсантів-іноземців. На ґрунті аналізу літератури і питань викладання окремих розділів вищої математики, сформульовано необхідні умови і прийоми, що сприятимуть
розвиткові та формуванню математичних навичок і умінь.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ОРЛОВА, Н. Д., & КОРНОДУДОВА, Н. М. (2019). НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ–ІНОЗЕМЦІВ НАУКОВОМУ СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОВИ). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3467
Розділ
Статті
Біографії авторів

Наталія Дмитрівна ОРЛОВА, Національний університет «Одеська морська академія»

кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики

Наталія Миколаївна КОРНОДУДОВА, Національний університет «Одеська морська академія»

старший викладач кафедри українознавства

Посилання

OECD (2012). Education at Glance 2010: Highlights. Paris: OECD Publishing, 2012. 91 p. URL: htpp://www/oecd/org/edu/highlights.pdf (дата звернення 23.04.2019).

Новикова О.А.,Сурыгин А.И., Чайкина Т.А.Методическое обеспечение самостоятельной работы иностранных студентов предвузовского этапа обучения. Международное сотрудничество в образовании: материалы IV Международной научно-практической конференции: ч. 2. СПб, 2004. С.300−305.

Орлова Н.Д. Особенности методики обучения высшей математики иностранных курсантов в техническом вузе: Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. №17(270). С. 72−75.

Орлова Н.Д.,Крылова Т.В.,Орлова Е.Ю. Применение профессионально ориентированной технологии обучения для совершенствования математической подготовки магистра. Дидактика математики «Проблеми і дослідження» Міжнародний збірник наукових робіт. Донецьк: ДНУ. 2007. Вип. 26. С. 210−217.

Зінонос Н.О. До питання про вивчення математичної мови іноземними слухачами підготовчих відділень університетів. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. Проблеми математичної освіти ПМО. Черкаси. 2015. С. 111−112.

Тарасенкова Н.А. Теоретическо-методичні основи

викоростання знаково-символічних засобів у навчанні математики учнів основної школи: дис. … д-ра пед. наук 13.00.02. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2004. 630с.

Рыбальченко Т.Е. Турецко-русский и русскотурецкий словарь. 7-е изд., стереотип. Москва: Рус. яз. Медиа, 2007. 694с.

Добрева, С. От текста към действието и от действието към текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2017. 238 с.

Преподаватель вуза: технология и организация деятельности: учеб. пособие. Под ред. проф. Резника С.Д. Москва: ИНФРА. 2009. 389 с.

Скафа Е.И. Современные технологи эвристического обчения математике. Збірник доповідей. Міжнародної науково-методичної конференциї «Евристичне навчання математики» 15–17 листопада. Донецьк, 2005. С. 106-108.

Орлова Н.Д., Тихонцова Н.И. Использование элементов личностно-ориентированного обучения, при изучении курса "Высшей математики". Дидактика математики «Проблеми и дослідження». Міжнародній збірник наукових робіт. Донецьк, ДНУ, 2006. Вип. 25. С. 214−218.