ТЕКСТ ЯК ПРОДУКТ ЛІНГВОДИДАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марія Валентинівна ЦУРКАН

Анотація

У статті досліджено структуру та основні рівні тексту як лінгводидактичного продукту в процесі викладання української мови як іноземної. Автор розглядає різні підходи науковців до поняття тексту, доводить ефективність текстоцентричної моделі навчання української мови як іноземної в контексті формування професійної мовленнєвої компетенції студента-медика. Досліджено потенційні можливості тексту в навчальному процесі, проаналізовано основні види навчальних текстів, сформульовано методичні підходи до їх використання на заняттях з української мови як іноземної.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЦУРКАН, М. В. (2019). ТЕКСТ ЯК ПРОДУКТ ЛІНГВОДИДАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3470
Розділ
Статті
Біографія автора

Марія Валентинівна ЦУРКАН, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства

Посилання

Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту : навчальний посібник. Київ: Знання, 2008. 423 с.

Онуфрієнко Г.С. Науковий текст у сучасному лінгводидактичному вимірі. Вісник Запорізького національного університету. 2012. №1. С. 334–339.

Заніздра Н., Заніздра В. Напрями сучасного мовознавства. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. 2008. Вип. 2 (49). Ч. 1. С. 21-24.

Кутина Н. Структурно-смысловой анализ художественного текста. Свердловск, 1980. 96 с.

Нікітіна А.В. Лінгводидактичний аналіз тексту посібника як засіб навчання студентів-філологів. Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. 2015. Випуск №3 (27). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3702

Гальперин И. Текст как объект лингвистического исследования. Москва: КомКнига, 2007. 144 с.