ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Васильович ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ

Анотація

Стаття присвячена знаходженню нових підходів до розв’язання проблеми формування готовності курсантів і студентів гуманітарного профілю до професійної самореалізації. Проведено й проаналізовано результати опитування викладачів і курсових офіцерів із метою з’ясування їхнього ставлення до застосування інформаційно-комунікаційних технологій в
освітньому процесі. Описано педагогічні можливості засобів інформаційно-комунікаційних технологій, які є сприятливими для формування готовності майбутніх офіцерів до професійної самореалізації. Запропоновано розширювати знання викладачів і курсових офіцерів про засоби інформаційно-комунікаційних технологій під час занять у Школі молодих викладачів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, О. В. (2019). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3477
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександр Васильович ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

аспірант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Посилання

Биков В.Ю. Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти України. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. №13(20). С. 3–18.

Дидактичні матеріали до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів суспільно-гуманітарного профілю в закладах вищої освіти: навч.-метод. посіб. Уклад. Ф. Майнаєв, Л. Рибалко. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2018. 66 с.

Жумабаева Ч.Н., Бримкулов У.Н. Социальные сети, цифровые образовательные ресурсы и гаджеты: мнение студентов Кыргыстана и Казахстана. Международный журнал экспериментального исследования. 2019. №1. С. 5–10.

Кириченко О. Критерії формування готовності до професійної діяльності інженерів на основі 3Dмоделювання. Освітологічний дискурс. №3–4 (18–19). 2017. С. 296–308.

Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук. Київ. 2016. 390 с.

Ковальчук М.О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування мультимедійних навчальних систем у початковій школі: дис. … канд. пед. наук. Житомир. 2017. 282 с.

Майнаєв Ф.Я. Використання соціальних мереж у on-line-навчанні. Innovation solutions in modern science. Dubai. 2016. Вип. № 2(2). С. 22–30.

Майнаєв Ф.Я. Smart-цілі як інструмент створення

навчального блогу. Освіта і доля нації : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 жовтня. 2016 р. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2016. С. 125–128.

Остапенко Е.О. Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку: автореф. дис.. … канд. пед. наук. Київ: Ін-т вищ. Освіти, 2016. 22 с.

Соцький К.О. Формування готовності майбутніх

молодших медичних спеціалістів до професійного самовдосконалення: автореф. дис. … канд. пед. наук. Хмельницький: Хмельниц. нац. ун-т, 2016. 21 с.

Торубара О.М. Формування готовності у майбутніх учителів трудового навчання до використання інформаційних технологій: дис. … канд. пед. наук. Чернігів. 2009. 374 с.

Туряниця З.В. Модель формування готовності до професійного самовдосконалення в майбутніх майстрів виробничого навчання. Науковий огляд. 2016. Т. 1, № 22. URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article /view/676.

Янковець А.В. Експериментальне обґрунтування ефективності підготовки майбутніх військових перекладачів засобами інформаційнокомунікаційних технологій. Соціалізація особистості: зб. наук. праць. Київ: Логос, 2005. Т. ХХІV. С. 165–179.