ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У НАВЧАННІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олексій Анатолійович ПЕТРІЧЕНКО

Анотація

У статті проаналізовано доцільність та корисність використання можливостей соціальних мереж під час навчання майбутніх учителів математики. Досліджена готовність студентів до використання соціальних мереж
та хмарних технологій у своєму навчанні. Доведено, що соціальні мережі є ефективним середовищем для навчання, а також зручною формою для організації самостійної роботи студентів. Окреслено основні переваги та недоліки використання соціальних мереж. Досліджено роль студентів у процесі використання соціальних мереж та доведено, що у багатьох
студентів відсутня психологічна готовність до навчання, не сформовані уміння і навички самостійної роботи. Показано, що значна частина студентів вважає, що наявне навчально-методичне забезпечення не завжди є ефективним для ссамостійного вивчення матеріалу, тому необхідний постійний обмін інформації з викладачем.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПЕТРІЧЕНКО, О. А. (2019). ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У НАВЧАННІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3499
Розділ
Статті
Біографія автора

Олексій Анатолійович ПЕТРІЧЕНКО, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

аспірант кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Посилання

Barnes J.A. Class committees in a Norwegian island parish. URL: http://garfield.library.upenn.edu/classics1987/ A1987H444400001.pdf (Дата звернення 15.05.2019).

Фещенко А. В. Социальные сети в образовании: анализ опыта и перспективы развития. Открытое дистанционное образование. Томск: ТГУ АСОУ, 2011. №3 (43). С. 44-49.

The Facebook Classroom: 25 Facebook Apps That Are Perfect for Online Education. URL:

http://www.collegedegree.com/library/collegelife/15-facebook-apps-perfect-for-online-education (Дата звернення 29.04.2019).

50 Reasonsto Invite Facebook Into Your Classroom.

URL: http://www.onlinecollege.org/2011/07/18/50-reasons-to-invite-facebook-into-yourclassroom (Дата звернення 28.04.2019).

Вылегжанина И. В. Сетевая форма обучения как средство социального развития подростков: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Киров, 2011. 22 с.

Тверезовська Н. Т., Мигович С. М. Роль і місце соціальних мереж у формуванні освітньоінформаційного середовища аграрних університетів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Педагогіка, психологія, філософія. 2012. Вип. 175 (3). С.291–298. URL: http://www.mnau.edu.ua/files/02_02_01_10/mygovich/2012-mygovichrmsm.pdf. (Дата звернення 15.04.2019).

Кучаковська Г. А. Роль соціальних мереж в активізації процесу навчання інформатичним дисциплінам майбутніх вчителів початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. №3 (47). С. 136-149. URL : http://journal.iitta.gov.ua. (Дата звернення 19.04.2019).

Архипова Т.Л., Осипова Н.В., Львов М.С. Социальные сети как средство организации учебного процесса. Інформаційні технології в освіті: зб. наук. праць. Херсон: ХДУ, 2015. Вип. 22. C. 7–18. URL:

http://www.ite.kspu.edu/webfm_send/819/1. (Дата звернення 21.04.2019).

Бондаренко К. Социальные сети как инструмент развития: виды и возможности 24 марта 2008 г.

URL: http:www.trainings.ru/library/articles/?id

=10067 (Дата звернення 22.04.2019).

Шахненко О.Ф. Цимбал Ю.О. Вплив соціальних мереж на підлітків URL: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog2/title-50 (Дата звернення 25.04.2019).

Мозгова А. Чим є для вас соцмережі? Освітній студентський тижневик «Аудиторія», 2018. №2 (3002). С. 2. URL: http://audytoriya.lpnu.ua/wpcontent/uploads/2018/01/Aud_2018_02_web.pdf (Дата звернення 01.05.2019).

Базыма Б.А. К вопросу о типологии блогеров. Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: матеріали ІІI всеукраїнської науковопрактичної конференції з Міжнародною участю, 19–20 квітня 2018 р., Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. 96 с.