ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Олександрівна ЧУВАСОВА

Анотація

Проаналізовано теоретичні основи проблеми проектування та прогнозування процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології під час навчання у закладах вищої освіти. Виокремлено сутність понять «творчий потенціал», «проектування» та «прогнозування».
Розглянуто шляхи оновлення навчальних програм фахових дисциплін.
Обґрунтовано, що підготовка фахівців нового типу, розв’язання суперечностей між спеціалізацією й розвитком особистості, актуалізує потребу в розвитку творчого потенціалу особистості майбутніх учителів хімії та біології; підвищення ефективності навчального процесу в умовах зростання контингенту вищої школи, що зумовлює пошук шляхів раціонального перетворення системи підготовки фахівців, перегляду цілей, змісту, методів і організації освіти підготовки творчого учителя хімії та
біології у закладах вищої освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЧУВАСОВА, Н. О. (2019). ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3513
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Олександрівна ЧУВАСОВА, Криворізький державний педагогічний університет

доктор педагогічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання

Посилання

Кондрашова Л.В. Концепция формирования учителя – професионала и гражданина в контексте педагогического наследия А.А. Захаренко. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 2017. №1. С. 52–58.

Данилов М.А., Есипов Б.П., Скаткин М.Н. Основы дидактики. Под ред. Б.П. Есипова. М.: Просвещение, 1967. 382 с.

Каган М.С. Философия культуры: учеб. пособ. Санкт–Петербург, 1996. 240 с.

Кондрашова Л.В. Высшая педагогическая школа и Болонский процесс: реалии и перспективы: монография. Кривой Рог, 2007. 474 с.

Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования: монография. Санкт–Петербург,1995.324 с.

Бедерханова В.П. Становление личностно ориентированой позиции педагога: монографія. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2001.218 с.

Загвязинский В.И.Теория обучения: Современная

интерпретация: учеб.пособ./ Москва: Академия, 2001.192 с.

Кондрашова Л.В. Высшая педагогическая школа и Болонский процесс: реалии и перспективы: монография. Кривой Рог, 2007. 474 с.

Грабчак О.В. Засоби соціального проектування як один з напрямів формування потреби у професійній самореалізації студентів. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. №2(8). С.55–58.

Чувасова Н.О. Теоретичні і методичні засади розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у вищих навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Черкаський нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2017. 532 с.