ВЗАЄМОДІЯ ISO ТА ESG У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Петрівна ВОРОБЙОВА
http://orcid.org/0000-0002-7064-4341

Анотація

У межах даної статті розглянуто міжнародні дослідження щодо стандартизації систем управління якості у галузі вищої освіти, а саме: порівняння  стандартів Міжнародної організації стандартизації (The International Organization for Standardization, ISO) та положення Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, ESG). Проаналізовано стандарти ISO 9001, ISO 9001:2000, ISO 9001:2015 та ISO 21001. Визначено, що запровадження та використання системи управління якості ISO значно покращить управлінські процеси закладу та підвищить ефективність щодо управління якістю

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВОРОБЙОВА, О. П. (2020). ВЗАЄМОДІЯ ISO ТА ESG У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3836
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Петрівна ВОРОБЙОВА, Інститут вищої освіти НАПН України

кандидатка наук з державного управління,
провідна наукова співробітниця відділу політики та врядування у вищій освіті

Посилання

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. URL: http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf (дата звернення 15.04.2019)

Ortega S., Señal N., Velón Sixto L. Еxperiences using iso 9001 to meet ESG in three spanish agencies. URL: http://www.acsug.es/sites/default/files/presentation%20ISO-ESG.pdf (дата звернення 23.10.2019)

Camilleri A.F. Standardizing Management Systems for Educational Organizations: Implications for European Higher Education. URL: https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?task=attachment&id=1078 (дата звер-нення 23.10.2019)

Jambor A., Dzubakova M., Habanbk J. Integration of ESG 2015 and ISO 9001:2015 standards in the higher education organization (case study) URL: https://www.researchgate.net/publication/329374848_INTEGRATION_OF_ESG_2015_AND_ISO_90012015_STANDARDS_IN_THE_HIGHER_EDUCATION_ORGANIZATION_CASE_STUDY (дата звер-нення 24.10.2019)

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

ISO Standards. Quality Resources. URL: https://asq.org/quality-resources/standards-101#iso

ISO 21001:2018. Educational organizations – Management systems for educational organizations – Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/standard/66266.html

Воробйова О.П. Особливості використання сис-тем управління якості ISO у галузі вищої освіти. Вісник Черкаського національного університету. Серія «Педагогічні науки», 2019. № 1. С. 200–204.