РОЗВИТОК ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Леонтіївна КОНОНКО
http://orcid.org/0000-0003-2815-6261

Анотація

Розкрито суть поняття «особистий досвід», під яким розуміються комплекс знань, умінь, навичок, звичок, системи цінностей; обґрунтовано, що феномен проявляється у здатності майбутнього фахівця дошкільної освіти приймати власні адекватні рішення. Визначено критерії та показники розвитку особистого досвіду студента в освітньому процесі ЗВО педагогічного профілю, схарактеризовано його типологію. Представлено авторську модель оптимізації освітнього процесу, визначено принципи, психолого-педагогічні умови, методи і форми актуалізації і збагачення особистого досвіду

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОНОНКО, О. Л. (2021). РОЗВИТОК ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4024
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Леонтіївна КОНОНКО, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри дошкільної освіти

Посилання

Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта. Харьков: Бизнес-Информ, 1998. 492 с.

Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.:

Мысль, 1991. 229 с.

Швалб Ю.М. Життєвий досвід як проблема психології

відомості. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Психологія, 2010. № 913. вип. 44. С. 178–181.

Шереметьева О.В. Преобразование субъектного опыта студентов как методическая задача подготовки будущих учителей начальных классов. Известия РГПУ имени А.И.Герцена. Серия: Педагогика, Психология, 2008. С. 329–337.

Христофоров С.В. Дефиниция опыта в педагогике: сущностные характеристики. Известия РГПУ им.

А.И.Герцена. Серия «Педагогика», 2006. С. 46-53.

Рубинштейн М.М. Проблема учителя. М.: Моск. акционер. изд-во, 1927. 173 с

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учебник для ВУЗов. 9-е изд. М.: Академия, 2008. 566 с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості. Київ: Радянська школа, 1979. 608 с

Кремень В.Г. Якісна освіта: нові вимоги часу.

Педагогічна і психологічна науки в Україні. зб. наук. праць до 15-річчя АПН України у 2 томах. Київ: Педагогічна думка, 2007. Т.1. Теорія та історія педагогіки. С. 3–24.

Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М.: Логос, 1999. 272 с.

Закревский В.Э. Индивидуальный опыт – междисциплинарный поход. Время культуры и опыт личности. Одесса: Одесский облисполком, 1995.

–11 серпня. С. 94–96.