ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Олександрівна ЄСІПОВА
http://orcid.org/0000-0002-7068-0545
Михайло Михайлович МЕДВІДЬ
http://orcid.org/0000-0002-4506-8020

Анотація

За результатами проведеного дослідження засвідчено ефективність визначених педагогічних умов активізації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю: зміни зовнішньої мотивації на внутрішню, реалізація якої відбудеться якщо в навчальний процес вивчення педагогічних дисциплін впровадити інформаційно-комунікаційні технології; зміна позиції в навчальній діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю при вивченні педагогічних дисциплін зміниться за умови застосування студентами проектного підходу до організації власної навчальної діяльності; активізація навчальної діяльності за рахунок її корекції у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в процесі оперативного зворотного зв’язку на кожному етапі навчальної діяльності. Порівняльний аналіз даних експерименту свідчить про збільшення відсотків здобувачів освіти ЕГ порівняно з КГ з високим рівнем сформованості навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю при вивченні педагогічних дисциплін за стійкою активною позицією навчальної діяльності – на 34%, внутрішньою мотивацією до навчальної діяльності – на 32%, за спроможністю планування та організації власної траєкторії навчальної – на 32%, за академічною успішністю – на 25%). У процесі порівнювання результатів експерименту до і після його проведення отримано: у КГ емпіричні значення критерію χ2 менші за критичне, характеристики порівнюваних груп збігаються на рівні значущості 0,05; у ЕГ емпіричні значення критерію χ2 більші за критичне, достовірність різниці характеристик порівнюваних груп становить 95%.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЄСІПОВА, О. О., & МЕДВІДЬ, М. М. (2021). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4029
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ольга Олександрівна ЄСІПОВА, Національна академія Національної гвардії України

наукова співробітниця науково-організаційного відділу

Михайло Михайлович МЕДВІДЬ, Національна академія Національної гвардії України

доктор економічних наук, професор, заступник начальника навчально-методичного центру – начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу

Посилання

Медвідь М.М., Тробюк В.І. Черніченко І.Ю., Д’яченко О.А., Хомякова В.І. Методика розвитку системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти, особливості здійснення її процедур та заходів у вищому військовому навчальному закладі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2020. Випуск № 3. С. 226–235.

Єсіпова О.О. Особливості навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Мир науки и инноваций, 2015. Том 6. С. 51–55.

Єсіпова О.О. Емпіричне дослідження особливостей навчальної діяльності майбутніх інженерівпедагогів комп’ютерного профілю в процесі вивчення педагогічних дисциплін. Молодь і ринок, 2015. № 4 (123). С. 135–139.

Єсіпова О.О. Дослідження мотивації майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Освітологічний дискурс. 2019. № 3–4 (26–27). С. 121–129.

Медвідь М.М., Павлов Я.В., Медвідь Ю.І., Тробюк Н.Ю., Дем᾽ янишин В.М., Александрова О.О. Шляхи формування та розвитку готовності офіцерів до управління їх підрозділами в умовах сумісного виконання завдань з підрозділами країн-партнерів України. Вісник Черкаського університету. Серія

«Педагогічні науки». 2018. Випуск № 14. С. 45–52

Медвідь Ю.І., Водчиць О.Г., Медвідь М.М. Результати дослідження стану готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер.: Педагогічні науки. 2018. Вип. 1. С. 184–192.

Сергиенко Т.Н., Медвидь М.М., Рютин В.В.. Модель социально-педагогической профилактики дезадаптации курсантов младших курсов высших военных учебных заведений и анализ результатов эксперимента по ее внедрению. Wschonioeuropejskie Czasopismo Naukowe [Східноєвропейський науковий журнал].2018. № 3 (31). С. 29–

Єсіпова О.О. Педагогічні умови активізації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Молодь і ринок. 2018. № 5 (160). С. 120–124.

Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи): учеб. пособие. Москва: МЗ-Пресс, 2004. 67 с.

Кушнер Ю. З. Методология и методы педагогического исследования: учеб.-метод. пособие. Могилев, 2001. 66 с.

Реан А. А., Бодровская Н. В. Педагогика: учебник.

Санкт-Петербург, 2000. с. 304.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы: учебник. СанктПетербург, 2002. с. 512.

Комп’ютерна програма «Статистика в педагогіці» URL: http://www.mtas.ru/uploads/stat.zip (дата звернення: 01.10.2020)