ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ПРОГРАМУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олексій Олександрович САМОЙЛЕНКО
http://orcid.org/0000-0002-6374-4168

Анотація

В статті проаналізовано провідні аспекти підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища засобами мережевих тренажерів для програмування. Уточнено поняття підготовки бакалавра з кібербезпеки процес формування готовності до діяльності, що пов’язана з оволодінням, визначеним професією за напрямком та метою захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України у кіберпросторі. Визначено, що підготовка фахівця за освітнім ступенем бакалавр з кібербезпеки є правом сучасної професійної діяльності у системі державних та комерційних підприємств, які пов’язані послугами щодо захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Актуальність проблем кібербезпеки підкреслюється необхідністю користування інформаційними системами та технологіями, від соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані в Інтернеті до користування банківськими рахунками, системами e-commerce та ін. Мережеві тренажери для програмування для бакалаврів з кібербезпеки є невід’ємним елементом їх сучасної підготовки. Зазначено, що мережеві тренажери для програмування дозволяють бакалаврам з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища здобути навички роботи на комп’ютері та програмування. В умовах освітньо-цифрового середовища для бакалаврів з кібербезпеки є актуальними мережеві тренажери для програмування, які потребують швидкого друку. Визначено, що підготовка бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища засобами мережевих тренажерів для програмування надає можливість професійного розвитку та надання навичок, що сприяють тренувальним здібностям майбутнього фахівця. Ключові слова: підготовка; підготовка бакалаврів; бакалаври з кібербезпеки; освітньоцифрове середовище; мережеві тренажери; мережеві тренажери для програмування. Постановка проблеми. Глобалізація, інформатизація та цифровізація в світі задають темп розвитку сучасних технологій. Світові тенденції сучасного ринку праці окреслюють нові вимоги до конкурентноспроможних компетентних кадрівфахівців цифрового простору. Перехід до цифрового світу розширює межі подання та захисту інформації, а отже виникає потреба у якісній сучасній підготовці бакалаврів з кібербезпеки, зокрема в умовах освітньо-цифрового середовища. В контексті зазначеного слід підкреслити той факт, що питання моделювання підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах сучасних інформаційних середовищах у сучасних працях світових науковців досліджено недостатньо. Виникає потреба у розробці моделі підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САМОЙЛЕНКО, О. О. (2021). ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ПРОГРАМУВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4030
Розділ
Статті
Біографія автора

Олексій Олександрович САМОЙЛЕНКО, Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Служби Безпеки України

кандидат педагогічних наук, доцент,

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови: в 11 томах. Київ: Наукова думка, 1975. Том 6.

Батышев С.Я. (Ред.). Энциклопедия профессионального образования. В 3-х т. М.: АПО, 1999. Т. ІІ.

Кудрицкий А.В. (Ред.). Украинский Советский энциклопедический словарь. Київ: Глав.ред. УСЭ, 1989. Т. ІІІ.

Прохорова А.М. (Ред.). Российская педагогическая энциклопедия. М.: Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1999. Т. ІІ.

Самойленко О.О. Підготовка бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2020. № 2. С. 102–106.

Ярмаченко М.Д. (Ред.). Педагогічний словник. Київ: Пед. думка, 2001.