РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПСИХОЛОГІЇ» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ ПСИХОЛОГІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Володимирович ВІНТЮК
http://orcid.org/0000-0001-6263-4744

Анотація

У статті розглянуті можливості застосування інформаційних технології у роботі фахових психологів; розробити програму спеціалізованого навчального курсу для підготовки майбутніх психологів. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження; з’ясовані наявні підходи до її дослідження. Розглянуті можливості застосування інформаційних технологій у процесі підготовки фахівців різних спеціальностей. Висвітлена специфіка застосування інформаційних технологій у роботі практичних психологів у сучасних умовах. Запропонована програма навчального курсу «Інформаційні технології у психології» для підготовки майбутніх фахових психологів. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективних досліджень у даному напрямку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВІНТЮК, Ю. В. (2021). РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПСИХОЛОГІЇ» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ ПСИХОЛОГІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4032
Розділ
Статті
Біографія автора

Юрій Володимирович ВІНТЮК, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології

Посилання

Войскунский А.Е., Меньшикова Г.Я. О применении систем виртуальной реальности в психологии. Вестник московского университета. Серия 14. Психология. 2008. № 1. С. 22–36.

Висоцька О.Л. Вивчення іноземних мов з застосуванням змодельованого мовного середовища. Філософські пошуки, 2006. Вип. ХХІ–ХХІІ. С. 248–255.

Шуневич Б.І. Теоретичні основи дистанційного навчання. Львів, Видавн. ЛДУ БЖД, 2009. 200 с.

Шевцов А.Г. Системне моделювання комплексних реабілітаційних процесів. Соціальний захист, 2009. № 1. С. 11–14.

Шевцов А.Г. Аналіз та моделювання комплексних корекційно–реабілітаційних систем і процесів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та психологія: Зб. наукових праць, 2008. № 11. С. 246–252.

Шишко В.Й., Шишко В.В. Інформаційні технології у психології: навч.-метод. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2009. 439 с.

Вінтюк Ю.В. Впровадження комп’ютерних технологій в реабілітаційну діяльність. Соціогуманітарні проблеми людини, 2013. № 7. С. 121–132.

Вінтюк Ю.В. Впровадження інформаційно– комп'ютерних технологій у процес підготовки майбутніх фахових психологів. Молодий вчений, 2017. № 12 (52). С. 358–362.

Вінтюк Ю.В. Створення і застосування здоров’язберігаючої профорієнтаційної системи: монографія. Вид. 2-е, змінене. Львів: Камула, 2018. 168 с.

Реабилитация детей с ограниченными возможностями. URL: www.radvi–sasha.livejournal.com /719655.html 11. Розвиваючі ігри. URL: www.grinchuk.lvivua/ referat/1/951.html