ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Володимирович СИЧ
http://orcid.org/0000-0002-0297-1199

Анотація

У статті досліджено механізм ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти як один з інструментів системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, за повноцінне функціонування якого відповідає держава

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СИЧ, О. В. (2021). ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4049
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександр Володимирович СИЧ, Інститут вищої освіти НАПН України

аспірант

Посилання

Сич О.В. Відповідальність держави за якість вищої освіти в умовах її реформування: основні засади. Міжнародний науковий журнал «Універси- тети і лідерство», 2018. № 1(5). С. 48–61.

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти: Закон України від 18 грудня 2019 року № 392-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/392-20

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р.

№ 1556-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ: НІСД, 2013. 576 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/ 2014-12/Poslannia_2013-c7954.pdf

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 року

№ 1775-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1775-14.

Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 року № 222-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року

№ 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19/conv

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF.

Квієк М. Університет і держава: вивчення глобальних трансформацій. Пер. з англ. Т. Цимбала. Ки- їв: Таксон, 2009. 380 с.

Клімова А.В. Інституційні основи ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти України. Інвестиції: практика та досвід, 2019. № 10. С. 65– 72. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/10_ 2019/14.pdf.

Гелеш А. Кадрове забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти України. Освітні обрії, 2019. № 1(48). URL: http://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/obrii/artic le/view/410/486.

Джеджора О. Зовнішні процедури забезпечення якості у «трикутнику знань». Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. Львів: Видавництво «Компанія «Манусткрипт»», 2014. С. 141–156.

Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. Аналі- тичний звіт Міжнародного благодійного Фонду «Міжнарод. Фонд дослідження освітньої політики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова. Київ: Таксон, 2014. С. 130–143.

Радівілова Т. Українська система вищої освіти в європейському освітньому та науковому просторі. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. Львів: Манусткрипт, 2014. С. 69–92.

Гришко С. Як сформувати запит суспільства на якість вищої освіти. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. – Львів: Видавництво

«Компанія «Манусткрипт»», 2014. С. 21–33.

Радівілова Т. Аналіз та рекомендації щодо системи моніторингу якості освіти. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. по- сіб. За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. Львів: Видавництво «Компанія «Манусткрипт»», 2014. С. 116–142.

Квіт С.М. Передмова. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. Львів: Видавництво «Компанія «Манускрипт»», 2014. С. 3–7.

Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року № 200. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-96-%D0%BF

Про ліцензування освітніх послуг: Постанова Кабінету

Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1380-2003-%D0%BF

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.