РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Володимирівна ДЕМЧЕНКО
http://orcid.org/0000-0002-5695-5397

Анотація

Теоретичне дослідження дало змогу визначити, що в основу вирішення проблеми формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку мають бути покладені інноваційність, активність, зв'язок з майбутньою професійною діяльністю, творчість підготовки спеціаліста. Тому доцільним було створення та запровадження авторської моделі формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку. За результатами аналізу досліджень та підходів, що запропоновані у них до побудови критеріальної основи дослідження, нами було визначено систему критеріїв і показників, за якими можливо дослідити рівень готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, а також статистичні методи, які використовувалися при цьому. Тому нами виділено теоретичний, праксеологічний та індивідуально-психологічний критерії сформованості професійної готовності майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку. На основі критеріїв, що характеризують професійну готовність майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, можна зробити висновок про рівень розвитку цієї характеристики у процесі професійної підготовки. На основі результатів статистичного аналізу доведено ефективність запропонованої моделі формування готовності майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку на рівні значущості 0,05 за кожним із показників: позитивна динаміка рівнів сформованості готовності майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у ЕГ статистично вища і характеризується потребою у саморозвитку майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії до здійснення фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, опануванням системою знань та вмінь застосовувати реабілітаційні практики у процесі фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, потреби у постійному підвищенні рівня професійної компетентності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕМЧЕНКО, Л. В. (2021). РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4056
Розділ
Статті
Біографія автора

Людмила Володимирівна ДЕМЧЕНКО, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

викладачка кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії

Посилання

Бєлікова Н.О. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров'язбережувальної діяльності: теорія та методика: монографія. Київ: Козарі, 2012.

Волошко Л.Б. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі медико-біологічної підготовки. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2005. № 24. С. 42–44.

Лянной Ю.О. Професійна підготовка магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах України. Science and Education a New Dimension: pedagogy and psychology, 2015. № 111(29). 57. С. 39–42.

Сущенко Л.П. Розвиток здібностей майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі фахової підготовки. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2015. № 3(31). С. 52-55.

Хоменко В.П. Природничо-наукова підготовка фахівця фізичної культури: монографія. Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2012.

Чопик Т.В. Розвиток професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2014.

Чорноштан А.Г. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізичного виховання на основі модульно-рейтингової технології навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ, 2002.

De Meyer J., Soenens B., Aelterman N., De Bourdeaudhuij I., Haerens L. The different faces of controlling teaching: implications of a distinction between externally and internally controlling teaching for students’ motivation in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 2016. № 21(6). Р. 632–652.

Garrett R., Wrench A. Physical experiences: Primary student teachers’ conceptions of sport and physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 2007. № 12(1). Р. 23–42.

Hardman K. Curriculum Development Model : Physical Education. In: Petry Froberg K, Madella A, editors. AEHESIS: Report of the Third Year. Institute of European Sport Development & Leisure Studies, German Sport University. Cologne; 2006. Р. 201– 238.