РОЗВИТОК У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ТА УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ БЛОКІВ ДЬЄНЕША ТА ПАЛИЧОК КЮЇЗЕНЕРА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Анатоліївна ГНІЗДІЛОВА
http://orcid.org/0000-0001-7706-2427
Ольга Іванівна ГРИШКО
http://orcid.org/0000-0002-9149-3992
Леся Петрівна КЛЕВАКА
http://orcid.org/0000-0001-6924-8221

Анотація

Сучасна дошкільна освіта будується на особистісно-орієнтованій моделі. Провідне місце у вирішенні проблеми розвитку у дітей дошкільного віку логіко-математичних уявлень та умінь займає математика. Вона відточує розум дитини, розвиває гнучкість мислення, вчить логіці. У педагогічній практиці сучасного закладу дошкільної освіти логічні блоки Дьєнеша і палички Кюїзенера активно використовуються сучасними вихователями. Робота педагога з цим матеріалом суттєво сприяє розвитку у дітей логіко-математичних уявлень та вмінь. У процесі роботи з блоками Дьєнеша у дітей не лише закріплюються уявлення про геометричні фігури, ознаки предметів, формуються розумові дії, а й розвиваються психічні процеси: мислення, пам’ять, увага, уява, мовлення. Палички Кюїзенера дають можливість тренувати дітей дошкільного віку в складанні числа з одиниць і двох менших чисел; навчати вимірювати об’єкти; засвоювати арифметичні дії (додавання, віднімання, ділення, множення); навчати ділити ціле на частини; підводити їх до усвідомлення співвідношень «менше – більше»,
«менше на ... – більше на ...». У роботі з паличками Кюізенера просторово-кількісні характеристики не настільки очевидні для дітей, як колір, форма, розмір у роботі з блоками Дьєнеша. Але відкрити ці характеристики допоможе спільна діяльність дорослого з дитиною.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГНІЗДІЛОВА, О. А., ГРИШКО, О. І., & КЛЕВАКА, Л. П. (2021). РОЗВИТОК У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ТА УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ БЛОКІВ ДЬЄНЕША ТА ПАЛИЧОК КЮЇЗЕНЕРА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4058
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олена Анатоліївна ГНІЗДІЛОВА, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри дошкільної освіти

Ольга Іванівна ГРИШКО, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри дошкільної освіти

Леся Петрівна КЛЕВАКА, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри психології та педагогіки

Посилання

Математика до школы: пособие для воспитателей детских садов и родителей. Ч. 2: сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая. СПб.: Детство-Пресс, 2006. 220 с.

Математика от трех до семи: учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов. Автор сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. СПб.: ДетствоПресс, 2010. 64 с.

Ясенюк С., Котненко А. Блоки Дьєнеша для логікоматематичного розвитку дітей. Виховательметодист дошкільного закладу. 2010. №5. С. 59–64.

Митник О., Задніпрянець С. Розвиваємо мислення: блоки Дьєнеша. Дошкільне виховання. 2016. №10. С. 4-7.

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: книга для воспитателя дет. сада. СПб.: Детство-Пресс, 2008. 144 с.

Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе поиграем: метод. советы по использованию дидактических игр с блоками Дьенеша и логическими фигурами. СПб.: Корвет, 2005. 46 с.

Михайлова З.А., Чеплашкина И.П. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических представлений: методическое пособие для педагогов ДОУ. СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 186 с.

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников : книга для воспитателя дет. сада. СПб. : ДетствоПресс, 2000. 79 с.

Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по обучению математике детей 5–7 лет. М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2008. 64 с.

Загальнотеоретичні основи природничоматематичної освіти дітей дошкільного віку: навчальний посібник. Автор та укладач А.В. Сазонова. Київ: Слово, 2010. С. 191–202.