ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ СЕРВІСІВ GOOGLE

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Зоя Олексіївна СЕРДЮК
http://orcid.org/0000-0002-9376-4346
Юлія Миколаївна КОСТРУБ
http://orcid.org/0000-0002-5691-8270

Анотація

Описано способи використання основних інформаційно-комунікаційних технологій, на основі сервісів Google, у навчанні математики, обґрунтовано необхідність використання даних технологій на уроках та позашкільній діяльності з математики.
Досліджено вплив використання інформаційно-комунікаційних технологій на пізнавальну та навчальну діяльність учнів. Подано методичні рекомендації для вчителя щодо застосування інформаційно-комуніка-ційних технологій у викладанні математики.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СЕРДЮК, З. О., & КОСТРУБ, Ю. М. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ СЕРВІСІВ GOOGLE. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4061
Розділ
Статті
Біографії авторів

Зоя Олексіївна СЕРДЮК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри математики та методики навчання математики

Юлія Миколаївна КОСТРУБ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студентка 2 курсу ОС «Магістр» ННІ інформаційних та освітніх технологій

Посилання

Навчальна програма з математики для учнів 10–11 класів (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу) загальноосвітніх навчальних закладів (Профільний рівень) URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnijrivenfinal.docx (дата звернення: 08.10.2020).

Навчальна програма з математики (Алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) URL: https://mon.gov.ua/storage/app/medi a/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/20182019/matematika.-riven-standartu.docx (дата звернення: 08.10.2020).

Навчальна програма з математики для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень). URL: https://mon.gov.ua/sto rage/app/media/zagalna%20serednya/programy-

-11-klas/2018-2019/matematika-pogliblrivenfinal.docx (дата звернення: 08.10.2020).

Інформатика навчальна програма вибірковообов’язкового предмету для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media

/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/20182019/informatika-standart-10-11.docx (дата звернення: 08.10.2020).

Войтович Н.В., Найдьонова А.В. Використання хмарних В54 технологій Google та сервісів web 2.0 в освітньому процесі. Методичні рекомендації. Дніпро: Дніпровський центр ПТОТС, 2017. 113 с.

Сойчук Р.В. Інформаційно-комунікаційні технології у виховному процесі та сучасне підростаюче покоління: погляд на проблему. Інноватика у вихованні, 2016. Вип. 4. С. 220–230.

Сейдаметова З.С., Сейтвелиева С.Н. Облачные сервисы в образовании. Информационные технологии в образовании, 2011. № 9. С. 105–111.

Каштан Н.Б. Використання хмарних технологій в освітньому процесі сучасного навчального закладу. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016. Вип. 13(2). С. 135–137.

Кадемія М.Ю., Шахіна І.Ю. Інформаційнокомунікаційні технології в навчальному процесі: навчальний посібник. Вінниця: Планер, 2011. 220 с.