СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина Федорівна ЧАЙЧЕНКО
http://orcid.org/0000-0002-2509-1637

Анотація

У рецензованій монографії представлено наукові засади формування обчислювальних навичок в учнів початкової школи. Досліджено дидактичну, психологічну та нейрофізіологічну специфіку опанування учнями умінь і навичок простих і ускладнених обчислень.
Спроектовано методичну систему формування обчислювальних навичок, теоретичним підґрунтям якої є теорія діяльності, нейрофізіологічні особливості нейронного та функціонального розвитку мозку молодших школярів, нейрофізіологічні засади обчислювальної діяльності та методика відновлювального навчання О. Лурії у випадку відхилень від нормального перебігу процесу засвоєння обчислювальних умінь/навичок учнями 1–4 класів

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЧАЙЧЕНКО, В. Ф. (2021). СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4064
Розділ
Статті
Біографія автора

Валентина Федорівна ЧАЙЧЕНКО, Національний педагогічний університет ім.М.П. Драгоманова

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки та методики початкового навчання

Посилання

Скворцова С.О. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач учнів початкових класів: монографія. Одеса: Астропринт, 2006. 696 с.

Skvortsova S., Romanyshyn, R. The Computational Activity of Younger Students: Neuropsychological Approach. Universal Journal of Educational Research, 2019. 7(12). 2817–2829. DOI: 10.13189/ujer.2019.071232.

Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і переробл.]. Харків: Принт-Лідер, 2011. 414 с.

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навч.метод. посіб. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 352 с.

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Урокдослідження з математики у початковій школі. Початкова школа. 2015. № 12. С. 13–17.

Скворцова С.О., Оноппрієнко О.В. Математичні матеріали для організації навчальних досліджень. Міні-кейс для 1 класу. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 10 арк.

Онопрієнко О., Листопад Н., Скворцова С. Компетентнісний підхід до навчання математики. Київ: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. 128 с.

Бібік Н.М., Вашуленко М.С., Мартиненко В.О. та ін. Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2014. 346 с.