АНДРАГОГІКА: ПОНЯТТЯ, КАТЕГОРІЇ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тимофій ДЕСЯТОВ
https://orcid.org/0000-0003-3214-7675

Анотація

Розкривається специфіка навчання дорослих, яке базується на засадах андрагогіки і в основу якого покладено андрагогічні принципи. Доведено самостійний статус андрагогіки як наукової дисципліни, що має свою структуру, свій поняттєвий і термінологічний апарат, а головні теоретичні положення формуються й узагальнюються в андрагогічній моделі навчання.


Ключові слова: андрагогіка; освіта дорослих; компетентність; комунікабельність; професіоналізм; термінологічний апарат; технологія навчання дорослих; андрагогічна модель навчання; педагогіка дорослих; теорія навчання дорослих.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕСЯТОВ, Т. (2021). АНДРАГОГІКА: ПОНЯТТЯ, КАТЕГОРІЇ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 5–9. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4313
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Тимофій ДЕСЯТОВ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Десятов Т.М. Стратегії та інноваційні технології організації освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах непередбачених викликів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія “Педагогічні науки”, 2020. Вип. 2. С. 510.

Ничкало Н. Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія [за ред. І. Зязюна]. Київ: Віпол, 2000. С.5880.

Ушинський К.Д. Воскресные школы. Собр. соч. Т.2. М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1948. С. 489512.

Колесникова И.А., Марон А.Е., Тонконога Е.П. и др. Основы андрагогики: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [под ред. И.А. Колесниковой]. М.: Издательский центр “Академия”, 2003. 240 c.

Lindeman E. The meaning of adult education. New York: Harvest House, 1926. 222 p.

Ноулз М. Современная практика образования взрослых. Андрагогика против педагогики. М.: Педагогика, 1970. 236 с.

Змеев С.І. Основы андрагогики: учеб. пособие для вузов. М.: Флинта, 1999. 152 с.

Махиня Н. Освіта дорослих у країнах ЄС та в Україні: історія і сучасність: монографія. Черкаси: Видавець Гордієнко Є.І., 2018.

Сігаєва Л.С. Концепція розвитку освіти дорослих в Україні. К.: ЕКМО, 2003. 44 с.