ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана БАБАКІНА
https://orcid.org/0000-0001-6900-6513

Анотація

Обґрунтовано доцільність використання теоретико-методологічних підходів до управління розвитком системи підготовки педагогічних кадрів у закладах вищої освіти:системного, стратегічного й маркетингового.


Доведено, що зазначені підходи до управління розвитком системи підготовки педагогічних кадрів у закладах вищої освіти мають здійснюватися на різних рівнях (міжнародному, державному, університетському, кафедральному) із застосуванням інноваційних технологій, форм, методів та засобів, які сприятимуть ефективності даного управління; сприяти інформаційному забезпеченню всіх суб’єктів освітнього процесу, налаштовувати на взаємозв’язок усі підсистеми, враховувати часовий період управління (управлінський цикл) тощо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАБАКІНА, О. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 34–39. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4318
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Оксана БАБАКІНА, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

докторка педагогічних наук, доцентка, декан психолого-педагогічного факультету

Посилання

Олійник В.В. Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2004. 45 с.

Харківська А.А. Системний підхід та інновації в сучасній педагогічній науці. Міжнародний науковий вісник: зб. наук. ст. за матеріалами ХХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород–Будапешт, 26–29 листопада 2013 року. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. Вип. 8 (27). С. 31–35.

Акофф Р.Л. Планирование будущого корпорации. М.: Прогресс, 1985. 417с.

Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: курс лекцій. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 124 с.

Xpикoв Є.М. Упpaвлiння навчальним зaклaдoм: навч. посіб. Київ: Знaння, 2006. 365 c.

Гур`янов А.Б., ГришкоО.А. Системний підхід до стратегічного управління підприємством. Економіка підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості, 2011. № 34. С. 274–277.

Кравченя А. Теоретичний аналіз моделі процесу формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики. Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки, 2014. № 25(318). С. 71–77.

Єфімова О. Системний підхід – основа управління діяльністю підприємств. Персонал, 2007. №2. С. 67–72.

Лавренчук А. Стратегічні орієнтири розвитку післядипломної освіти в Україні. Нова педагогічна думка, 2014. №. 2. С. 145–149.

Стратегічний підхід до маркетингу. URL: https://kmbs.ua/event/strategichniy-pidhid-do-marketingu.

Чапрак Е. Стратегическое планирование как средство формирования качества образования в педагогическом колледже: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Н. Новгород, 2007. 185 с

Завідна Л.Д. Моделювання стратегії розвитку підприємства готельного господарства на основі Balanced Scorecard. Причорноморські економічні студії, 2016. Вип. 11. С. 135–139.

Івко Н. Маркетинговий підхід в управлінні сучасними навчальними закладами. URL:http://novyn.kpi.ua/2005-2/02_Ivko.pdf.

Економічний словник [Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич, Й.С. Завадський]. Київ: Кондор, 2009. 358 с.