СУСПІЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій КУКСЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-4660-5083

Анотація

Розглянуто становлення громадянської освіти, її правове забезпечення, сутність та ключові компетенції, намічено шляхи їх формування. Охарактеризовано основні моделі громадянської освіти в Україні.


Проаналізовано сучасні соціологічні дослідження правових і життєвих цінностей та уподобань громадян України. Визнано необхідним широке впровадження громадянської освіти, перетворення здобувачів освіти із об’єктів виховних впливів в суб’єкти навчальної взаємодії.


Запропоновано розглядати громадянську освіту не просто як окрему програму чи навчальний курс, а як своєрідний соціальний проект для всіх педагогів, навчальних закладів та системи освіти в цілому.


Визнано вирішальну роль освіти у зміні цінностей як окремих громадян, так і загальних суспільних цінностей.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУКСЕНКО, С. (2021). СУСПІЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 51–57. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4321
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Сергій КУКСЕНКО, Черкаський державний бізнес-коледж

кандидат історичних наук, доцент кафедри обліку та фінансів

Посилання

Вельцель К. Распутывание связей между культурой и институтами на примере эмансипации человечества. Журнал социологии и социальной антропологи [Санкт-Петербург], 2012. №4. С. 12–43.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIIІ. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Українське суспільство та європейські цінності. Звіт за результатами соціологічного дослідження Інституту Горшеніна у співпраці з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі. Київ. 2017. 44 с. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13570.pdf.

Українське «покоління Z»: цінності та орієнтири. Всеукраїнське опитування «Молодь України-2017», здійснене Центром «Нова Європа» та Фондом ім. Фрідріха Еберта спільно з соціологічною компанією GfK Ukraine. Київ. 2017. 138 с. URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf.

Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь [ред. кол.: С.І. Пирожков, О.М. Майборода, Ю.Ж. Шайгородський та ін.]. Київ: НАН України, 2016. 284 с.

Аналітичний звіт за результатами опитування щодо забезпечення прав і свобод громадян України, проведеного Державним інститутом сімейної та молодіжної політики спільно з ГО «Інститут молоді» з 18 лютого по 8 березня 2020 р. URL: https://dismp.gov.ua/opytuvannia-shchodo-zabezpechennia-prav-i-svobod-hromadian-ukrainy/.

30 років незалежності: які здобутки і проблеми зростання бачать українці й на що сподіваються у майбутньому. Загальнонаціональне дослідження, проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 р. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/30-rokiv-nezalezhnosti-iaki-zdobutky-i-problemy-zrostannia-bachat-ukraintsi-i-na-shcho-spodivaiutsia-u-maibutnomu.

Куксенко С. І. Правосвідомість і життєві цінності українського суспільства та європейських демократій. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. № 1. С. 3–7.

Лодатко Е.А., Мельник А.Б. Достижение профессиональной идентичности будущим учителем начальной школы как социально-педагогическая проблема. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 2017. № 8. С. 61–68.

Десятов Т.М. Стратегічні напрями реформування педагогічної освіти і моделей модернізації управління освітою в зарубіжних країнах. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 2016. № 12. С. 49–56.