ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ – ПРОЦЕС ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Алла ХАРКІВСЬКА
https://orcid.org/0000-0003-4782-1079
Валерій ХАРКІВСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0002-9323-6252

Анотація

Окреслюються шляхи нового погляду на сучасний процес виховання громадянської та правової відповідальності в особистості.


Наголошується на тому, що громадянське та правове виховання в Україні зумовлює процес відродження нації який сприяти формуванню соборності України, що є українською національною ідеєю. Автори приходять до висновку, що стати відповідальним активними громадянами, особистість має розвивати не лише знання й розуміння політичної та правової системи та інститутів, а й володіти такими навичками, як: формулювати, комунікувати й відстоювати власну думку, бути впевненими в собі, розвивати емпатію, бути готовими діяти чи утримуватися від необдуманих дій у ситуації невизначеності, співпрацювати з різними людьми, поважати себе й інших.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ХАРКІВСЬКА, А., & ХАРКІВСЬКИЙ, В. (2021). ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ – ПРОЦЕС ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 57–62. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4322
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Алла ХАРКІВСЬКА, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

докторка педагогічних наук, професорка, проректорка з науково-педагогічної роботи

Валерій ХАРКІВСЬКИЙ, Харківська медична академія післядипломної освіти

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки

Посилання

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 486 c.

Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: навч. посібник. Київ: Україна, 1998. 343 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 375 с.

Пеннер Р.В. Размышления различных философов о свободе человека. Вестник Курганского государственного университета, 2012. С. 76–79.

Пархоменко Р.Н. Генезис идеи свободы в западноевропейской философии. Философская мисль, 2012. № 4. С. 179–210.

Драгомирецька Н., Матвєєнко І. Громадянська відповідальність як віддзеркалення розвитку громадянського суспільства. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2009. №1. С. 257–268. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2009_1_34

Савчин М.В. Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості: дис. ... д-ра. психол. наук.: 19.00.07. Київ: Інститут педагогічної і психологічної професійної освіти АПН України, 1997. 410 с. 220.

Сопівник І.В. Виховання моральної відповідальності сільської молоді: монографія. Київ: Компринт, 2014. 352 с.

Культурологічний словник [О.В. Антонюк та ін.; за ред. В.І. Рожка, О. В. Антонюка]. Київ: НМАУ, 2011. 463 с.

Глузман О.В. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості. Педагогіка і психологія, 2009. № 2. С. 51–61.