ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ: ТРУДНОЩІ АУДІЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена ВОВК
https://orcid.org/0000-0002-6574-1673

Анотація

Метою статті є висвітлення таких методичних питань, як труднощі аудіювання та ефективні стратегії їх подолання. Зокрема, аналізуються мовні, соціолінгвістичні та соціокультурні труднощі сприйманої інформації, труднощі, зумовлені умовами аудіювання, особистісними характеристиками мовця і слухача, а також контентом тексту. Серед стратегій, які можуть допомогти студентам подолати означені труднощі, виокремлено метакогнітивні, когнітивні та соціо-афективні плани дій. Ці стратегії мають високий ступінь ефективності під час навчання аудіювання. Підкреслюється думка про те, що проблеми, з якими можуть стикнутись студенти під час сприйняття іншомовного тексту, можуть значно загальмувати й уповільнити набуття студентами аудитивної компетенції, тому виникає нагальна потреба розглянути ці проблеми й запропонувати та схарактеризувати стратегії, які сприяють розвитку загальної аудитивної здатності суб’єктів  пізнання.


Ефективність запропонованих стратегій, спрямованих на подолання труднощів аудіювання, була перевірена в педагогічному експерименті, адаптованому для студентів, які спеціалізуються в галузі іншомовної середньої освіти. Експериментально доведено, що раціональне поєднання застосовуваних стратегій може допомогти студентам подолати труднощі слухання іншомовного тексту і значно поліпшити результати аудіювання. Відповідно, означені стратегії сприяють розвитку аудитивної здатності тих, хто навчається, що є порогом, за яким студент може зрозуміти 75 % прослуханого тексту. Аудитивна здатність часто слугує індикатором здатності слухача розуміти усне мовлення. Вона також є основою для розвитку аудитивної компетенції. Високий рівень аудитивної компетенції залежить від багатьох чинників, серед яких ступінь володіння іноземною мовою і здатність до сприйняття іншомовного тексту суб’єктами пізнання, складність сприйманого тексту та його мовний, соціолінгвістичний і соціокультурний контент, та умови аудіювання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВОВК, О. (2021). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ: ТРУДНОЩІ АУДІЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 74–79. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4325
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Олена ВОВК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

Посилання

Вовк О. І. Комунікативно-когнітивна методика навчання англійської мови: навчально-методичний посібник. Черкаси: О. Нечитайло, 2021. 416 с.

Miller G. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. Psychological Review, 1956. Vol. 63(2). P. 81–97.

Templin M. Certain Language Skills in Children: Their Development and Interrelationships. Oxford: Oxford University Press, 1999. 273 p.

Devine T.G. Teaching Study Skills. Newbury, Berkshire: Express Publishing, 2006. 136 p.

Lado R. Memory Span as a Factor in Second Language Learning. IRAL, 1995. Vol. III (2). 127 p.

Derwing T., Munro M. Putting Accent in Its Place: Rethinking Obstacles to Communication. Language Teaching, 2009. P. 276–490.

Brown S. Teaching Listening. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 34 p.

Case A. Why Students Have Problems with Listening Comprehension. Using English, 2008. URL: http://www. usingenglish.com/articles/why-your-students-have-prob-lems-with-listening-comprehension.html

Bingol M., Celik B. Listening Comprehension Difficulties Encountered by Students in Second Language Learning Class. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2014. Vol. 4. P. 3–9.

Blair, R. Innovative Approaches to Language Teaching. San Diego: Dominie Press, 1992. 198 p.

Wilt M. A Study of Teacher Awareness of Listening as a Factor in Elementary Education. Journal of Educational Research, 1995. Vol. 43. P. 626–639.

Vandergift L. Facilitating Second Language Listening Comprehension: Acquiring Successful Strategies. ELT Journal, 1999. Vol. 53/3. P. 168–171.

Rubin J. Improving Foreign Language Listening Comprehension. Modern Language Journal, 1994. Vol. 78/2. P. 199–221.

Bingol M., Celik B. Listening Comprehension Issues. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2015. Vol. 5. P. 13–22.