ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: ВИМОГА ЧАСУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина ПОЛЯКОВА
https://orcid.org/0000-0002-4931-2203

Анотація

У статті автором доведено необхідність виховання духовно-моральних цінностей дітей дошкільного віку в умовах інклюзивного освітнього простору спираючись на досвід педагогівпрактиків. Науковцем доведено, що виховання духовно-моральних цінностей дошкільників в умовах інклюзивного освітнього простору повинно спиратися на християнські цінності та бути спрямованим на засвоєння абсолютних, вічних цінностей життя: любові, доброти, милосердя, чесності,правдивості, безкорисливості, справедливості, щирості, благородства. Авто приходить до висновку, що виховання духовноморальних цінностей дітей дошкільного віку в умовах інклюзивного освітнього простору на християнських цінностях не суперечить соціальному, а органічно вплітається в нього, не порушуючи єдності і цілісності освітнього процесу, оскільки є складовою національного виховання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПОЛЯКОВА, І. (2021). ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: ВИМОГА ЧАСУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 104–109. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4330
Розділ
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Біографія автора

Ірина ПОЛЯКОВА, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання

Посилання

Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях і відповідях: навч. посібник. Київ: Знання, 2006. 311 с.

Шадюк О.І., Мусійчук Т.А. Педагогічні умови духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на заняттях з англійської мови. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. С. 136–137.

Кулікова І.А., Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації. 3-е вид. зі змінами та доп. Тернопіль: Мандрівець, 2015. 48 с

Туженкова Ю. Духовно-моральне виховання дошкільників. Вихователь-методист дошкільного закладу, 2013. № 9. С. 31–36.

Добош О.М., Штефанська С.Я. Виховний потенціал мультфільмів у моральному розвитку дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі: зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 25 жовтня 2018 р., Мукачево. Мукачево: МДУ, 2018. URL: https://cutt.ly/7EJ91X6.

Будник О.Б., Кондур О.С., Дяків І.Б. Цифрові технології в інклюзивній освіті: реалії, проблеми та перспективи. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки, 2020. Вип. № 3. URL: https://pedejournal.cdu.edu.ua/article/view/3919/4183.

Куниченко О.В. Особенности воспитания нравственного поведения старших дошкольников средствами мультипликационных фильмов: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Волгоград, 2015. 223 с.

Квашук О.В. Психологічні чинники впливу телебачення на становлення моральної свідомості молодших школярів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2008. – 20 с. 2.

Химич Н. Є. Підготовка студентів спеціальності «Дошкільна освіта» до духовно-морального виховання дітей дошкільного віку. Молодий вчений, 2017. № 6. С. 311–314

Сухомлинська О. Формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей. Директор школи, 2003. № 1(24). С. 4–6

Харківська А.А. Теоретичні основи розвитку фахової компетентності майбутніх педагогів. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Братислава, 15–18 березня 2016 р. Київ: Інтерсервіс, 2016. С. 172–173.

Лапін А.В. До питання створення системи корекційно-розвивального навчання і виховання дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому просторі. Діти з особливими потребами в освітньому просторі: V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології і реабілітології, 2019. С. 134–142.

Матвеєва Н. Інклюзивна освіта в Україні: соціально-педагогічний аспект. 2019. С. 180–187.

Lovat T., Toomey R. (2009). Values Education and Quality Teaching, Amsterdam: Springer. 172 p.

Pérez-Jorge D., Medero F., Molina-Fernández E. (2017). A Study of Educational Programmes that Promote Attitude Change and Values Education in Spain. Asian Social Science, 13(7). P. 112–130.

Свищ Л.О. Педагогічні умови формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх іноземних філологів у процесі професійної підготовки. Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки, 2021. № 2. С. 111–118. URL: https://pedejournal.cdu.edu.ua/issue/view/313/pdf_6.