ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила БАЛЛА
https://orcid.org/0000-0001-7225-9001

Анотація

Обґрунтовуються особливості функціонування інклюзивного освітнього середовища закладу дошкільної освіти. Автор приходить до висновку, що у процесі організації інклюзивного освітнього середовища закладу дошкільної освіти слід враховувати особливості усіх учасників освітнього процесу спираючись на принципи рівності усіх учасників освітнього процесу, толерантного відношення до кожного суб’єкта освітньої діяльності в не залежності від його здібностей та можливостей, гуманності, толерантності, адаптації до освітнього процесу; підтримки учасниками освітнього процесу; рівноправності усіх, хто навчається тощо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАЛЛА, Л. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 110–115. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4331
Розділ
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Біографія автора

Людмила БАЛЛА, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

старша викладачка кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Посилання

Харківська А.А. Управління інклюзивною освітою студентів закладів вищої освіти. Теорія і методика професійної освіти: електронне наукове фахове видання, 2018. Вип. 15. URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/2f377b_f0e14a43cb 74479abd3ec4d48f2cd5b4.pdf.

Концепція розвитку інклюзивної освіти: Затверджено Наказом міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 №912. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennyakontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya.

Нічуговська Л.І., Ніколенко Л.М., Вовченко Г.О. Формування інформаційної компетентності учнів інклюзивного класу з порушенням інтелектуального розвитку. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки, 2021. Вип. 1. С. 200–205.

BartoloP. A. Winning People’s Hearts: How Social Inclusion and Exclusion Informed the 2013 Malta General Election Campaign. Education Research Monograph Series. Malta: Malta University Publishing, Vol. 1, 2015. р. 207.

Про освіту Закон України № 2145-VIII від 08.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145- 19#Text.

Hafen, C.A., Hamre, B.K., Allen, J.P., Bell, C.A., Gitomer, D.H., Plant R.C. Teaching Through Interactions in Secondary School Classrooms: Revisiting the Factor Structure and Practical Application of the Classroom Assessment Scoring System-Secondary. The Journal of Early Adolescence, 2014. 35(5-6), P. 651–680.

Sousa D.A., & Tomlinson C.A. Differentiation and the brain: How neuroscience supports the learnerfriendly classroom. Bloomington: In: Solution Tree Press, 2011.

Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Інклюзивна освіта: від основ до практики: монографія. Київ: АТОПОЛ, 2016. 152 с.

Lorman T. Seven pillars of inclusive education. How to go from the question «Why?» to the question «How?». Defektologija. Osoblyva dytyna: navchannja i vyhovannja, 2010. No3(57). pp. 3–11.

Малишевська І.А. Інклюзивне освітнє середовище: генеза поняття. Особлива дитина: навчання і виховання. 2016. № 3. С. 19–26.

Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2012. № 9. С. 120–126.

Perolli-Shehu, B. Social Competence and attitude towards school in relation to academic achievements of students in Kosovo. PhD Dissertation in Philosophy. Clemson University: Institute on Family and Community Life, 2019. URL: https://tigerprints. clemson.edu/all_dissertations/2531.

Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів. Київ: АТОІІОЛ, 2010. 96 с.

Сакалюк О., Александрова С. Розвиток освітнього середовища як технологія управління навчальним закладом в умовах інклюзії. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 2016. № 13. С. 22–27.

Нічуговська Л.І., Ніколенко Л.М., Вовченко Г.О. Формування інформаційної компетентності учнів інклюзивного класу з порушенням інтелектуального розвитку. Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні. науки, 2021. Вип. № 1. C. 200–205. URL: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/issue/ view/309/pdf_5.

Калініченко І.О. Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в інклюзивних школах. Імідж сучасного педагога. 2013. № 3. С. 44–46.

Зубарева Т.Г. Компетентностно-оринтированное повышение квалификации специалистов по созданию инклюзивной образовательной среды: автореф. дисс. … канд. пед. наук. Курск, 2009. 24 с.

Талдонова Л.О. Інклюзивне освітнє середовище. Теорія і практика сучасної психології, 2018. № 6. С. 97–101.