КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО МЕХАНІКА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Володимир ГОДУН
https://orcid.org/0000-0002-1629-1143

Анотація

Висвітлено концептуальні положення цілеспрямованого розвитку творчого потенціалу майбутнього механіка з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів. Наведено результати дефінітивного аналізу поняття «творчий потенціал майбутнього механіка з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів». Виокремлено компоненти творчого потенціалу майбутнього автомеханіка, основні методологічні підходи, принципи, фактори, педагогічні умови розвитку творчого потенціалу майбутнього механіка з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів. Охарактеризовано основні складові процесу розвитку творчого потенціалу майбутнього механіка з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів та подано модель означеного процесу як структуру, що об’єднує чотири взаємопов’язані блоки: методологічно-цільовий, суб’єктний, змістово-технологічний; діагностичний. Структурна модель розвитку творчого потенціалу майбутнього автомеханіка відображає обґрунтовані завдання, методологічні підходи, принципи, фактори, педагогічні умови, етапи, структурні компоненти, критерії, показники щодо проєктованого феномена. Зроблено висновки, що висвітлені положення цілеспрямованого розвитку творчого потенціалу майбутнього механіка з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів в закладах фахової передвищої освіти з опорою на обґрунтовані напрями та етапи розв’язання проблеми є спробою розробити методологічний і теоретичний концепти розвитку цієї інтегративної властивості особистості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГОДУН, . В. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО МЕХАНІКА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 134–140. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4335
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)
Біографія автора

Володимир ГОДУН, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

аспірант

Посилання

Моляко В.О., Музика О.Л. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень: монографія. Житомир: Рута, 2006. 320 с.

Чувасова Н.О. Прогнозування та проектування процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у процесі фахової підготовки. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2019. Вип. 3. С. 205–211. DOI 10.31651/2524-2660-2019-3-205-211.

Годун В.П. Творчий потенціал майбутнього механіка з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів. Professional Pedagogics, 2021. Вип.1(22). С. 82–95. https://doi.org/10.32835/2707- 3092.2021.22.82-95.

Лодатко Є.О. Моделювання педагогічних систем і процесів: монографія. Слов’янськ: СДПУ, 2010. 148 с.

Лазарева Т.А. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності: дис. … дра пед. наук. Харків, 2014. 625 с.

Тітова О.А. Педагогічна система розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів у аграрних університетах: теоретичне обґрунтування та методичне забезпечення: монографія. Мелітополь: Однорог Т.В., 2019. 324 с.

Лузан П.Г. Наукові основи організації педагогічного процесу в аграрному вищому навчальному закладі: монографія. Київ: Міленіум, 2015. 330 с.

Таланова Ж.В. Докторська підготовка у світі та Україні: монографія. Київ: Міленіум, 2010. 476 с.

Осадчий І.Г. Спрямований розвиток освітніх систем : теорія, технологія, практика : монографія. Київ: Інформавтодор, 2013. 436 с.