SOFT SKILLS ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЙОГО УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій ТИМОШЕНКО
Лариса ЗАВГОРОДНЯ

Анотація

На підґрунті раніше опублікованих матеріалів і за результатами проведених теоретичного й емпіричного досліджень уточнено якісні характеристики освітніх менеджерів, які безпосередньо впливають на ефективність управління закладом освіти і слугують основою для формування та розвитку управлінської культури керівника в процесі його професійної підготовки та практичної діяльності

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТИМОШЕНКО, Ю., & ЗАВГОРОДНЯ , Л. . (2021). SOFT SKILLS ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЙОГО УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4), 18–24. https://doi.org/10.31651 / 2524-2660-2021-4-18-24
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Юрій ТИМОШЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат філологічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Лариса ЗАВГОРОДНЯ , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Тейлор Ф. Научная организация труда. Файоль А., Эмерсон Т., Тейлор Ф., Форд Г. Управленне  это наука и искусство / сост. Г.Л. Подвойский. М.: Ре- спублика, 1992. C. 224–305.

Кузнецова Н.В. История менеджмента. Владивос- ток: Изд.-во Дальневосточного ун-та, 2004. 199 c.

Файоль А. Общее и промышленное управление. Файоль А., Эмерсон Т., Тейлор Ф., Форд Г. Управленне это наука и искусство / сост. Г.Л. Под- войский. М.: Республика, 1992. 9–84 с.

Адаир Дж. Джон Адаир о менеджменте и лидерстве / под ред. Н. Томаса. М.: Эксмо, 2007. 208 с.

Канджеми Дж.П. Что представляет собой успешно действующий руководитель? Психология современного лидерства: американские исследования. М.: Когито- Центр, 2007. С. 197–211.

Канджеми Дж.П., Миллер Р., Холлопетер Т. Когда лидерство терпит неудачу: уроки, извлеченные из опыта 1990-х годов, и направления развития в третьем тысячелетии. Психология современного лидерсва: американские исследования. М.: Когито- Центр, 2007. С. 197-211.

Карпов А.В. Способности к управленческой деятельности. Психология управления: хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. Самара: Изд. дом «Бахрах – М», 2006. С. 240–261.

Маничев С.А. Психологический отбор менеджеров. Психология управления: хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. Самара: Изд. дом «Бахрах – М», 2006. С. 282–341.

Дружинин В.Н. Психология общих способностей. 3-е изд. СПб.: Питер, 2007. 386 с.

Професійний стандарт «Керівник (директор) за- кладу дошкільної освіти». URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/profesijnij-standart- kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti

Професійний стандарт «Керівник (директор) за- кладу загальної середньої освіти». URL: https:// mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf