ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія НІЧУГОВСЬКА
Людмила НІКОЛЕНКО
Володимир ЛИПА

Анотація

Розглянуто теоретичні засади підготовки та виховання майбутніх педагогів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів в сфері спеціальної освіти. На основі визначення концептуальних засад актуальною стає проблема формування здатності майбутнього вчителя перебудовувати систему власної педа- гогічної діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та нормативних обмежень, аналізувати, створювати та впроваджувати інновації, що позитивно впливають на розвиток інклюзивної освіти.
Досліджено теоретичні засади впливу інноваційної діяльності в сфері спеціальної освіти на основі використання можливостей тренінго- вих технологій, що зумовлюють використання й апробацію спеціальних підходів до навчання з метою включення в освітній процес усіх, у тому числі і осіб з особливими освітніми потребами.
Виділено найбільш дієві парадигми інтерпретації тренінгових технологій в професійній підготовці майбутніх вчителів до інноваційної діяльності в сфері спеціальної освіти, що дозволяє реалізувати необхідні умови розвитку їхнього самоусвідомлення як гарантії професійного успіху.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
НІЧУГОВСЬКА, Л., НІКОЛЕНКО, Л., & ЛИПА, В. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4), 37–43. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-37-43
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Лілія НІЧУГОВСЬКА, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Людмила НІКОЛЕНКО, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Володимир ЛИПА, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Посилання

Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. URL: http:www.president.gov.ua/ documets/15828.hтmt/.

Нічуговська Л.І., Ніколенко Л.М. Педагогічний менеджмент у розвитку інтегральної компетентності майбутніх фахівців галузі спеціальної освіти в умовах магістратури. Актуальні питання корекційної освіти: збірник наукових праць /за ред. М.К. Шеремет. Камянець-Подільський: видавець Ковальчук О.В., 2020. Вип. 16. Том 2. С. 188–201.

Колупаєва А.А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітніх навчальних закладах: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2007. 458 с.

Драйден Г., Вос Д. Революція в навчанні. Навчити світ навчатися по-новому. URL: http:www.athens.Kiev.ua/revolution/.

Sampson D. Develoning teachers competences for designing inclusive learning experiences. Educational

Technology and Society, 2016. 19(1). P. 17–27.

Бистрова Ю.В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право на інноваційне суспільство. 2015. №1.(4). С. 27–33.

Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навч. посібник. Київ: ТОВ «Агентство Україна», 2019. 300 с.

Стандарт Вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – ступеня бакалавра – з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 Спеціальна освіта. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 р. № 799.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 375 с.

Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу: методичні рекомендації / укладач О.М. Шевчук. Умань, 2010. 37 с.